šarplaninec - krašák - tornjak

.

Kdo jsme

Klub byl založen v roce 1986 (zaregistrován v lednu 1987). Sdružuje chovatele pasteveckých psů z Balkánu - šarplaninců, krašáků a tornjaků.

Původně šlo o občanské sdružení, nyní je registrován jako zapsaný spolek.

Více viz kontakty                a facebook

Vážení - v poslední době se někteří majitelé plemen, které zastřešujeme, ptají, co je Moravskoslezský sarplaninac club, protože se jeho zástupci snaží nalákat členy k jakémusi "přestupu". Můžeme sdělit, že jde o bývalé občanské sdružení, založené v roce 2012, v roce 2014 s přijetím zákona o spolcích převedeno na spolek. V rejstříku spolků přitom ani není uvedeno, za jakým účelem byl založen, kdo je zodpovědnou osobou atd. Viz rejstřík spolků.
Můžeme jen sdělit, že hlásit se můžete do kolika spolků chcete a sdružovat se, ale jediný spolek, který byl ČMKU pověřen zastřešením chovu šarplaninců, krašáků a tornjaků v ČR, je Klub chovatelů šarplaninců, krašáků a tornjaků, tedy ten náš. Působí na území dnešní ČR už 35 let. Ten jediný může dělat bonitace, pořádat výstavy pod FCI, souhlasit se zápisem vrhů atd. Viz směrnici pro uznávání nových klubů na webu ČMKU.
Tento servis dělá náš klub jak pro členy, tak pro nečleny. Pro ně na základě smlouvy, tak jak stanovují předpisy ČMKU. Pro chov členem i nečlenem platí stejné předpisy FCI, ČMKU i klubu.
Výbor klubu

!!! KLUB SE DISTANCUJE OD CHOVU PSŮ PLEMEN, KTERÁ ZASTUPUJE, BEZ PRŮKAZU PŮVODU. CÍLEM TAKOVÉ PRODUKCE JE AŽ NA VÝJIMKY ZISK, NE ZÁJEM O HODNOTNÝ CHOV. 

* Zisk plyne z toho,
že člověk, který takto produkuje psy, neplatí náklady, které má chovatel psů s PP. Správný chovatel totiž musí doložit, že jeho psi jsou způsobilí k chovu a jsou zdraví a tedy splnit účast na výstavách, bonitace, rentgen dysplazie kyčelního kloubu atd. u rodičů štěňat, zajistit vhodnou péči o březí fenu
u štěňat pak musí splnit požadavky na správnou péči, zajistit vhodné krmení, očkování, označení tetováním, čipem, kontrola vrhu poradcem chovu

* Průkaz původu není poukazem na výstavy, jak někteří lidé - hlavně ti, kteří křížence produkují - tvrdí, ale něco jako občanka pro psy: uvádějí se v nich rodiče a další předci, a tak může majitel štěněte snadno zjistit, jak vypadali rodiče a jak zřejmě bude vypadat štěně až doroste, jaký byl zdravotní stav rodičů a předků, jakou měli povahu atd. 

* Psi zařazovaní do chovu jsou kontrolovaní na dysplazii kyčelního kloubu a na výstavě nebo bonitaci musí předvést, že jsou v dobré fyzické kondici a mají povahu, která odpovídá plemeni (do chovu se nezařazují bázliví psi a psi zbytečně agresivní) 

* Vrh štěňat kontroluje poradce chovu, psi a fenky musí být před předáním novému majiteli očkovaní, pravidelně odčervovaní, označeni tetováním i čipem, nový majitel musí dostat informace, jak štěně dál krmit, jak se o ně starat. 

S jakýmkoliv dotazem se kterýkoliv majitel štěňat nebo dospělých psů a fen našich plemen může obrátit na zkušené chovatele - členy klubu. Viz kontakty.