ceník

Ceník

členský příspěvek
 500 Kč                                            

členský příspěvek rodinný příslušník
300 Kč 

krycí list - vystavení nejméně měsíc (30 dní) před krytím (poradce chovu má 30 dní na potvrzení)
člen 200 Kč                           nečlen 400 Kč

vystavení ve zkrácené lhůtě (poradce chovu posílá obratem dle svých časových možností)
člen 1000 Kč                          nečlen 1000 Kč

bonitace
člen 600 Kč                            nečlen 1200 Kč

kontrola vrhu 
člen 600 Kč                            
kilometrové se počítá dle aktuálního sazebník ČMKU

krytí psem nečlena klubu  500 Kč - nehradí se při zahraničním krytí
(vyřizuje si s majitelem psa a platí majitel feny nejpozději s kontrolou vrhu)

Výstavní poplatky - dle propozic, pro členy je sleva:
1. mladý a dospělý pes 100 Kč, 2. mladý a dospělý pes 50 Kč 

částky u štěňat, dorostu, veteránů a v čestné třídy jsou stejné pro členy i nečleny

Částky schválila členská schůze 8. 4. 2017.

Vystavení PP, zápis importu, přeregistraci chovnosti a další provádí plemenná kniha ČKS dle svého platného ceníku.
(Součástí platby za PP je příspěvek pro klub dle momentální smlouvy s plemennou knihou, u nečlena činí dvojnásobek než u člena. Ostatní poplatky plemenné knihy jsou bez podílu pro klub.)