hlášení krytí

Hlášení krytí

- Krycí list najdete v rubrice (pod tlačítkem) Důležité dokumenty, postupy při krytí atd.
- Krytí můžete nahlásit do 7 dní po jeho uskutečnění on-line. PŘILOŽTE KOPII KRYCÍHO LISTU, bez něj nebude hlášení přijato (bude se na něj pohlížet, jako by nebylo podáno). Poradce jinak nemá možnost list zkontrolovat.  - Originál krycího listu pak můžete předat poradci chovu až při kontrole vrhu nebo ho poslat poštou.
- Pozor, krycí list musí být podepsán majitelem feny i majitelem psa. Jinak krycí list neplatí.
- Pokud někdo kryje svou fenu svým psem, musí být na krycím listu jméno a podpis svědka. Jinak krycí list neplatí.