žádost o krycí list

Od 1. ledna 2023 najdete on-line žádost o krycí list na novém webu ZDE

starou žádost ponecháváme v mezidobí zatím pro ty, kteří by měli s vyplněním na nové stránce problémy. (Ale budeme rádi, pokus budete už využívat nový formulář, protože z tohoto pak musíme přenášet Vaši žádost do nového sytému my sami.)

- O krycí list je podle zápisního řádu klubu třeba žádat nejpozději 1 měsíc PŘED očekávaným krytím. Úhradu za vystavení 200 Kč (nečlen 400 Kč) je třeba zaslat na účet klubu 882623399, kód banky 0800, variabilní symbol 099 zároveň s žádostí (jinak nebude krycí list vystaven).
- Za vystavení krycího listu v kratším termínu, minimálně však 1 týden, 1000 Kč (člen i nečlen). Poradce chovu není povinen krycí list v kratším termínu vystavit.
- Rozhoduje datum odeslání on-line žádosti nebo potvrzení o odeslání poštou (poštou posílejte raději doporučeně)

- Žádost o krycí list vyplňte on-line dole pod tímto textem
nebo vytištěný a vyplněný poštou (najdete ho pod on-line přihláškou) na adresu: MVDr. Štěpánka Kotoučová, U Koupaliště 623, 431 51 Klášterec nad Ohří.
K žádosti připojte ústřižek složenky nebo potvrzení o zaplacení ze svého účtu.

- Poradce chovu vám na základě žádosti zašle číslo krycího listu, které na krycí list uvedete. Bez něj krycí list neplatí. U běžné žádosti má na zaslání čísla 30 dní, u zkrácené posílá číslo obratem

- Pokud necháte výběr krycího psa na poradci chovu, přijdou vám na mail i jména doporučených psů. Najdete je i pod tlačítkem KRYCÍ LISTY

- MAJITEL FENY SI MŮŽE NAVRHNOUT AŽ 3 KRYCÍ PSY

U zahraničního krytí je třeba přiložit k žádosti o krycí list kopii průkazu původu psa a doložit jeho chovnost

- Datum krytí, další podmínky atd. si musí majitel chovné feny domluvit s majitelem vybraného krycího psa sám - pokyny najdete v zápisním (chovatelském) řádu a jeho výkladu na www.sarplaninec-club-cz.cz

*Rebonitace je podmínkou dalšího využití v chovu u feny po třech letech od bonitace nebo od poslední účasti na klubové či speciální výstavě - viz zápisní řád na www.sarplaninec-club-cz.cz