jak se s námi spojit

Kontaktní údaje:

Klub chovatelů šarplaninců, krašáků a tornjaků, z.s.

Ičo: 67984681              mail: sarplaninac@seznam.cz

Adresa sídla: U Pergamenky 1511/3, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha
!!! Pro kontakt použijte mail !!!
ČÍSLU ÚČTU: 882623399                  BANKA 0800 (u čs. spořitelny)             
facebook: sarplaninac cz
Předseda klubu: PhDr. Dagmar Cestrová, tel. +420 606 268 086  nebo 602 193 610
Tajemník klubu: Ing. Veronika Balíková, tel. +420 603 463 416
Poradce chovu: MVDr. Štěpánka Kotoučová, tel. +420 777 684 644
Člen výboru pro krašáky: Denisa Tomečková
Člen výboru pro tornjaky a pro výstavy na Moravě: Jasmína Petlach +420 776 832 455
Člen výboru pro výstavy v Čechách: Zdeněk Hrouda
Člen výboru pro hospodaření: Alena Šajnerová +420 777 742 808
Člen výboru pro web: bc. Jaroslav Tomek
Další členové výboru: bc. Sabina Kučerová, Elvíra Patáková, ThDr. Libuše Šťastná
Kontrolní komise
Ing. Jiří Muroňka, Rostislav Šidák, Ing. Petr Šmakal,
kontakt: Ing Petr Šmakal, tel.: +420 608 028 810  

Pro posuzování DKK: MVDr. Miroslav Duchek, K Hájům 2671/8, 155 00 Praha 5, tel. : +420 251 617 564, mob.: +420 775 688 637  

Cena za vyhodnocení snímků je 500 Kč
JAK ZAPLATIT:  peníze pošlete na účet 27-4570340267/0100  (u Komerční banky)
variabilní symbol: 9xxxxx  (majitel místo x napíše posledních pět čísel čipu nebo tetovací číslo)

Zápis štěňat, registrace chovných psů a fen: Český kynologický svaz, Plemenná kniha, U Pergamenky 3, Praha 7, 170 00

Pro dotazy na klub můžete použít následující tabulku