šarplaninec

Říká se mu rytíř s něžným srdcem

CHOVNÍ PSI A FENY - na závěr textu (toto je provizorní stránka, uvádíme pouze chovné jedince od roku 2016, dříve bonitované má k dispozici poradce chovu), 

Bylo to krátce po bombardování Srbska Američany, když jsme seděli my, dva čeští majitelé a chovatelé šarplaninců, v domě velmi známého srbského chovatele a rozhodčího Dragana Drndarského poblíž Bělehradu a dohadovali se, jaký šarplaninec vlastně je. Hlavně my dva, tedy já a ing. Scheuch. Zatímco on tvrdil, že šarplaninec by se i v českých podmínkách měl chovat jako na pastvinách v Srsku, tedy být silný, tvrdým psem, nezávislým na pánovi, já měla jiný názor a zkušenosti - tedy že dokáže být nejen strážcem, ale také velmi vstřícným kamarádem, dokonce ohleduplným k dětem. "I pastevci přece odcházeli ke stádům a pak jejich rodinu hlídal šarplaninec a hrály si s ním děti, dělal společnost ženě...," tvrdila jsem. A že argesivní psi se podle standardu z chovu vyřazují.

"No, a není to krásné," rozseknul tuto debatu Dragan Drndarski, když už nás dál nevydržel poslouchat, "že šarplaninec umí být oboje. Tedy právě takový, jakého ho jeho majitel chce?"

Občas si na slova Dragana vzpomenu. Když si uvědomím, jaký skok u nás šarplaninci museli udělat. Přišli z hor, z míst, kde dobrou noc dávají místo lišek medvědi a vlci - doprostřed společnosti se zcela jiným způsobem života. Místo na řetězu mají teplé boudy a dostatek potravy a slušné zacházení. Na veřejnosti se musí chovat s přehledem a klidně, protože doba silným psům nepřeje. Část lidí dnes zapomíná, že pes není plyšák na gauč, který nesmí kousnout ani v obraně, ale také hlídač a ochránce.

Šarplaninci nebo krašáci tak jsou v současné době v Čechách a na Moravě u ovcí, aby zabránili škodné (tentokrát i lidském nejen vlkům a medvědůn) krást, stejně jako hlídají domy a různé areály nebo dělají společnost majiteli a pokud máte velkou postel, klidně s vámi v ní i bude spát jako kterýkoliv jiný pes. A pak půjde opět hlídat vás a váš majetek.

Výchova, ne výcvik

Šarplaninec je pastevecký pes. Pro něj platí, že potřebuje vědět, co od něj majitel chce, jaká jsou pravidla společného soužití. Obě strany je pak utužují vzájemným dodržováním, ne výcvikem. Pastevci totiž tyto psy necvičili. Vychovávali je - tak aby buď žili zcela samostatně se stádem, nebo je nechávali u domu, aby ohlídali rodinu, když sami odcházeli s ovcemi do hor. Už dvě tisíciletí a zřejmě i předtím, byli tedy tito psi vedeni k samostatnému uvažování i jednání. Museli se často nejen sami rozhodovat, jak ochránit stádo před vlkem nebo medvědem, ale i jak si ve velmi drsných podmínkách sehnat potravu a přežít.

To se samozřejmě odráží i v jejich povaze a chování. Kdo chce samostatného, inteligentního psa, který je partnerem a kterého si bude postupně dotvářet podle svých potřeb, ale respektovat jeho podstatu, bude spokojen. "Z počátku jsem myslel, že to vzdám," řekl mi majitel šarpaninky, S. Bárny. Dlouhé roky předtím měl a cvičil služební psy. "Já ji přivolal a ona šla nejprve něco vyřešit a pak přišla. Pak jsme si uvědomil, že jde o plemeno, které muselo být samostatné, takže má svou hlavu, že se to po nich chtělo. Tak jsem ji tak začal brát. A dnes jsme tak sehraní, že bych neměnil. Všechno se mnou dělá, krmí slepice, králíky, hlídá. A jak se něco šustne, hned mi to přijde oznámit. Třeba mi utekl králík. Běhala kolem mne, než mě donutila zjistit, co se stalo. Už bych za jiné plemeno neměnil."

Kdo chce poslušného psa, který bude na cvičáku okamžitě(!) a perfektně provádět všechny povely, ať si raději pořídí jiné, služební plemeno. Samozřejmě, že je dobré šarplanince naučit základní povely jako sedni, lehni, zůstaň i přivolání - i když to nemusí provádět perfektně. Tím jen zvýšíte jeho ovladatelnost jako u každého jiného psa. A je i dobře zajít na cvičák, ale spíše kvůli socializaci a pobytu mezi dalšími psy než kvůli samotnému výcviku. Při cvičení totiž musí majitel vycházet z toho, že pes bude nadšeně plnit příkazy, pokud ho to bude bavit. Pokud dospěje k závěru, že po něm chcete něco, co mu v té chvíli nedává smysl, pak se dobrého výsledku nedočkáte. A naopak - pokud najdete správnou motivaci, tak můžete zkusit cokoliv, třeba i psí sporty.

Nenuťte je ale do těch, kde se aportuje. Zatímco štěně, případně dorostenec, vám bude s nadšením nosit míčky a různé aporty, jak bude šarplaninec dospívat, začne o tuto "hru" v drtivé většině ztrácet zájem. Pastevci totiž sklony k aportu u svých psů potlačovali jako nežádoucí vlastnost. Chtěli tak zabránit tomu, aby dospělý šarplaninec nedostal chuť někam přenášet malá jehňata. A pozor při jakékoliv aktivitě u štěňat a dorostenců na zátěž kloubů a šlach, hodně se toho dá v době růstu zkazit.

Nicméně za dobu, kdy šarplaninci v Česku jsou, už někteří úspěšně složili základní zkoušky z poslušnosti, jedna fena měla dokonce záchranářské zkoušky a podobně. A když jsme začali pořádat letní tábory se šarplaninci a krašáky, aby se psi mohli dobře socializovat - rychle jsme zjistil, že většina z nich nemá problém chodit po kladině, přes houpačku a zdolávat další překážky nebo dokonce prolézat tunelem.  Ale je to jako u lidí. Každý je individualita.

Nejšťastnější ale jsou, když je necháte samostatně jednat. Sami si vyhodnotí situaci a sami se rozhodnou, jak ji řešit. A nemusí jít jen o samotné hlídání. Jsou velmi vynalézaví. Je například šarplaninka, která se sama naučila rozsvítit si, protože nechtěla být ve tmě. Nebo zazvonit na sousedy, když u nich její majitelé byli podle ní příliš dlouho na návštěvě. Viděli jsme, jak šarplaninec dokáže přelézat kari síť jako kočka, protože byla příliš vysoká - přes dva metry - aby ji přeskočil a kočku měl za kamarádku. Takže to od ní okoukal. Další šarplaninka například umí při podávání packy rozlišit pravou a levou nohu...

Jaký tedy je

Především je výborný hlídač. I proto ho srbská armáda začala po 1. světové válce používat jako služebního psa především k ostraze objektů. A svůj chov šarplaninců má srbská armáda dodnes.

"Je věrný svému pánovi a přátelský k osobám z domu, kde žije, které zná," napsal o něm rakouský kynolog, autor encyklopedií o psech F. B. Laska. "Vůči cizím je nedůvěřivých a nebezpečný. Nevyhledává rvačky, avšak když je vydrážděn, bojuje velmi statečně proti případným zlodějíčkům. Tomu, kdo s ním dovede zacházet, je dobrým spolehlivým přítelem."

Podle standardu je to silný, inteligentní pes, který není zbytečně agresivní (agresivní jedinci se z plemene vyřazují stejně jako bázliví). Má svou hrdost, zdravé sebevědomí a očekává, že ho budete brát jako partnera. Křivdu dokáže rychle rozeznat a pokud s ním nejednáte férově, ztratíte jeho důvěru. Proto se mu v domovině říká rytíř něžného srdce.
Na majitele si vytváří velmi silnou vazbu. Pastevci tuto vlastnost utvrzovali. Potřebovali, aby psi ponechaní u stáda měli na toto stádo velmi silnou vazbu. Aby se cítili součástí, protože pak ovce v nebezpečí neopustili, ale za každou cenu je bránili. Stávalo se, že pokud ve stádu nebyl silný beran, vedl stádo pes. Tato silná vazba se utvrzuje i v případě, že se štěně naváže na člověka.

Proto se někdy uvádí, že je to pes jednoho pána. Nemyslí se tím ale (jak si někteří lidé mylně vykládají), že mimo něj všechny lidi ignoruje. Šarplaninec si z rodiny vybírá toho, u koho vycítí vnitřní sílu, vůbec přitom nemusí jít o sílu fyzickou. I vlčí smečku nevede vždy nejsilnější, případně nejagresivnější vlk/vlčice, ale ten jedinec, který zajistí úlovek třeba právě svou inteligencí. Rodinu pak bere šarplaninec jako svou "smečku", ve které má dané místo a podle toho spolupracuje s ostatními členy.

Má jak se říká sloní paměť. Pamatuje si třeba lidi, kteří k němu byli nepřátelští velmi dlouho, spíše doživotně, stejně jako různé životní situace. Vše pak vyhodnocuje a sám si dělá závěry. A pokud má příležitost, rád si i po dlouhé době vyřídí staré dluhy.
Má velmi rychlé reakce. Člověk se musí naučit rozeznávat jemné odstíny v jeho výrazu, protože velmi rychle přejde z klidu třeba do útoku. Spíše než o mimiku jde o výraz očí.

A je také spolehlivý. Co ho naučíte, co pochopí, že od něj chcete, to udělá.

Co říká standard

Standard, který vznikl před půl stoletím, byl napsán podle psů v horách. Tomu odpovídá uváděná výška i váha. Jak se zlepšovaly podmínky života lidí, zlepšovala se ale i kondice psů. Tvůrce standardu s tím zřejmě počítal, protože do něj uvedl, že vyšší jedinci jsou žádanější. V Srsku i Makedonii se tak stále vedou diskuze o tom, jaký typ šarplanince je skutečně tím nejideálnějším a kdo tedy má na svém dvoře toho nejsprávnějšího. A hned tak to určitě neskončí.

"Ideální (nebo obvyklá) výška pro psy je tak 68 až 70 centimetrů, pro feny 65 až 68 centimetrů," řekl například na klubové výstavě šarplaninců v Litoměřicích v květnu 2015 Bratimir Bjelica, mezinárodní rozhodčí a chovatel šarplaninců, který je v Srsku považován za nestora plemene. "Ale samozřejmě to může být i o něco více, ale i méně. Důležité je, aby pes nebo fena odpovídali typu." 

O správné výšce se chovatelé na Balkáně dohadují dodnes. Je zajímavé, že na výstavách třeba v Srbsku v současné době (2019) vidíte spíše menší psy, na horách s ovcemi psi střední výšky a vyšší.  Je to dáno i tím, že v Srbsku používala šarplanince armáda - hlavně ke strážní službě a hlídání objektů -  a měla zájem o tmavé a spíše menší psy. V horách je zájem, aby byl u stáda pes, který se dokáže postavit šelmám, tedy vlku a medvědovi a převládá světlá barva - aby se od vlka rozlišil. 

Šarplaninec tedy není natolik ustálené plemeno, aby si všichni psi byli podobní jako vejce vejci. Ostatně řada lidí právě v tom vidí jejich kouzlo. Každý pes nebo každá fena je individualita - barva může být od bílé po tmavě vlkošedou, vyřazující je pouze černá, viditelné sliznice ale musí být tmavě pigmentované i u světlých psů. Oči jsou tmavě kaštanové - pastevci jim dávali přednost, protože psů se světlýma očima se ovce bojí, připomínají jim vlky. Srst mají šarplaninci hrubou, sama se čistí, nevyžaduje tedy zvláštní péči, pouze občas provzdušnit vyčesáním.

Rozmanitost plemene je dána i tím, že chovatelé v zemi původu mají dodnes zázemí ve psech z hor. Tedy mohou oživovat krev, slovy odborníků genetickou výbavu šarplaninců zařazením takzvaných izvorných, tedy "přírodních" psů z pohoří Šar do chovu. Podmínka je jediná - musí odpovídat standardu.

Co vše sjednocuje - je odvážná povaha šarplaninců a velmi silná vazba na majitele, pokud si svého psa umí získat.

Pro koho se hodí

Šarplaninec nepotřebuje ke svému štěstí horské pastviny, velmi rád přijme za své jakékoliv území, třeba zahradu. Důležité pro něj je mít svůj úkol - tedy hlídat, je skvělý společník. Vhodný je proto pro každého, kdo mu může tyto podmínky nabídnout.

Spolupracovat pak bude - jak už bylo uvedeno - s každým, kdo bude respektovat jeho samostatné rozhodování. 

Text: Dagmar Cestrová

standard ZDE

Pes - žlutá (oficiálně pískově šedá) barva, říká se jim karabašSvětle vllkošedá fena

Bonitovaní (chovní) psi a feny - kontakt na majitele s ohledem na GDPR přes klub

Podmínky pro chovnost: minimálně jedna klubová nebo speciální výstava s hodnocením výborný nebo velmi dobrý, kontrola dysplazie kyčelního kloubu, bonitace (speciální kontrola exteriéru spolu s měřením výšky, délky atd.).

PSIAJK OD KRIVOKAPIĆA *8. 4. 2017 PES
MNE 1017/17 Šo 
otec: Bigor od Krivokapića MNE 1000/14 Šo (5)
matka: Hama Klejica Suvodo MNE 1037/10 Šo (5)
chovatel: chovatelská stanice Od Krivokapića, Cetinje
majitel: Miloš Dostál
bonitační kód: Kd/X
status: chovný
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 70 cm
obvod hrudníku: 89 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Budyně nad Ohří 22. 5. 2021
výstavní výsledky: 


AKIM POD DŘÍNOVSKÝM VRCHEM *19. 5. 2016 PES

CMKU/JOS/3876/16
otec: Rimy Neron Ště-Kot North CMKU/JOS/3667/12/14
matka: Cita Halila Hou  CMKU/JOS/3724/13/16
chovatel: Romana Olmerová
majitel: Romana Olmerová
bonitační kód: Jj/X
status: chovný
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 73 cm
obvod hrudníku: 106
barva: pšeničně šedá
datum bonitace: Nechranice 31. 8. 2019
výstavní výsledky:   výborný 1, CAJC, BOJ

ALEXIOS Z GALGENMUEHLE *31. 1. 2015 PES
CMKU/JOS/3794/15
otec: Osman Mat Ště-Kot North CMKU/JOS/3607/15
matka: Akira z Terky CMKU/JOS/3526/09/15
chovatel: ThDr. Libuše Pipková
majitel: Jaroslav Tomek
bonitační kód: DgIdNb/X
status: chovný
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 72,5 cm
obvod hrudníku: 98 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Kyškovice 11. 3. 2017 
výstavní výsledky: výborný 1, CAC,  

APOLLO Z HORNERBERGU *21. 6. 2016    PES
CMKU/JOS/3885/16
otec: Nasteta od Karaviloski CMKU/JOS/3847/15/16
matka: Uršula Ště-Kot North  CMKU/JOS/3749/13/16
chovatel: Milan Pokorný
majitel: Miroslav Šejba
bonitační kód: De/X
status: chovný
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 70 cm
obvod hrudníku: 92 cm
barva: pšeničně šedá
datum bonitace: Nechranice 31. 8. 2019
výstavní výsledky:   výborný 3

ARES Z MALENICKÝCH PASTVIN *30. 6. 2018 PES
CMKU/JOS/3988/18
otec: Murko Junior Ště-Kot North     Zreg/JOS/3505/10/14
matka: Marta Delijská    Zreg/JOS/3942/17/18
chovatel: Jana Myslivcová
majitel: Milan Novák
bonitační kód: EA/X
status: chovný
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 70 cm
obvod hrudníku: 90 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Spálov 3. 10. 2020 
výstavní výsledky: výborný 1, CAC, 

ARESENIOS Z GALGENMUEHLE *31. 1. 2015
CMKU/JOS/3796/15
otec: Osman Mat Ště-Kot North  CMKU/JOS/3607/11/15
matka: Akira z Terky  CMKU/JOS/3526/09/15
chovatel: ThDr. Libuše Pipková
majitel: Pavlína Síkorová a ThDr. Libuše Pipková
bonitační kód: Dg/X
status: chovný
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 73 cm
obvod hrudníku: 94 cm
barva: pšeničně šedá
datum bonitace: Kyškovice 11. 3. 2017 
výstavní výsledky: výborný 1, CAC, Klubový vítěz - pes 2018, BIS

ATILA OD ROMANINSKICH PROPLANAKA *15. 6. 2018 PES
CMKU/JOS/3980/18
otec: Brik Murko Suvodo CMKU/JOS/3980/18
matka: Bela Zreg/JOS/18/18 (MNE 10014 Šo)
chovatel: Goran Božič
majitel: Martin Bargel
bonitační kód: 0/X
status: chovný
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 69 cm
obvod hrudníku: 102 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Olšovec 5. 6. 2021
výstavní výsledky: výborný 2, res. CAC

BABAKAJ ŠTĚ-KOT NORTH *19. 2. 2019 PES
CMKU/JOS/4035/19
otec: S Maks od Mak Mavrovo MPK53413Šo
matka: Tesa Ště-Kot North ČMKU/JOS/3729/13/16
chovatel: MVDr. Štěpánka Kotoučová
majitel: Vlastimil Karpíšek
bonitační kód: Na/X
status: chovná
DKK: 0/2
výška v kohoutku: 69 cm
obvod hrudníku: 87 cm
barva: pšeničně šedá
datum bonitace: Spálov 3. 10. 2020
výstavní výsledky: výborný 1, CAC, Vítěz speciální výstavy - pes (za plemeno), BOB, Vítěz Spálova 2020 - BIS

BAG OD KEF  *11. 5. 2017   PES
MPK 54600
otec: Valter  MPK 53698
matka: Menda od Kef MPK 53563
chovatel: Kef Kennel
majitel: Ladislav Nerad
bonitační kód: 0/X
status: chovný
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 70,5 cm
obvod hrudníku: 87 cm
barva: bílá
datum bonitace: Nechranice 31. 8. 2019
výstavní výsledky:   výborný 2, res. CAC

BAK Z MEDO RAKO *13. 5. 2016 PES
CMKU/JOS/3873/16
otec: Barin z Terky
matka: Orphan Nessie Ště-Kot North
chovatel: Ing. Miroslav Hájek
majitel: MVDr. Eva Matějová
bonitační kód: DeJj/X
status: chovný
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 71 cm
obvod hrudníku: 99 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Litobratřice 29. 9. 2018 
výstavní výsledky: výborný 1, CAC, Vítěz speciální výstavy - pes, BOB, Vítěz Litobratřic 2019 - BIS

BALŮ Z HORNERBERGU *20. 10. 2018 PES
CMKU/JOS/4018/18
otec: Mali Kasmak Srce Sarengradu JR 101880 Šo
matka: Daneta od Libeňské loděnice CMKU/JOS/3785/14/18
chovatel: Milan Pokorný
majitel: Lenka Nováková
bonitační kód: Jce/X
status: chovný
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 74 cm
obvod hrudníku: 97 cm
barva: pšeničně šedá
datum bonitace: Nechranice - Hrádek  12. 9. 2020 
výstavní výsledky: výborný 1, CAC, Vítěz speciální výstavy - pes, BOB, Vítěz Litobratřic 2019 - BIS

BANZA ŠTĚ-KOT NORTH *19. 2. 2019 PES
CMKU/JOS/4031/19
otec: S-Max od Mak Mavrovo MPK 53413 Šo
matka: Teska Ště-Kot North CMKU/JOS/3729/13/16
chovatel: MVDr. Štěpánka Kotoučová
majitel: Antonín Kačmarčík
bonitační kód: 0/X
status: chovný
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 70 cm
obvod hrudníku: 94 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Nechranice - Hrádek 12. 9. 2020 
výstavní výsledky: výborný 2, Res. CAC

BAX MAKS ŠTĚ-KOT NORTH *19. 2. 2019 PES
CMKU/JOS/4033/19
otec: S-Max od Mak Mavrovo MPK 53413 Šo
matka: Teska Ště-Kot North CMKU/JOS/3729/13/16
chovatel: MVDr. Štěpánka Kotoučová
majitel: Ing. Veronika Balíková
bonitační kód: 0/X
status: chovný
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 71,5 cm
obvod hrudníku: 97 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Nechranice - Hrádek 12. 9. 2020
výstavní výsledky: výborný 1, CAJC, BOJ, JunCH ČR, CAC, BOB, Národní vítěz, Klubový vítěz 2020, BIS

BAXI POD DŘÍNOVSKÝM VRCHEM *9. 5. 2017 PES
CMKU/JOS/3953/17
otec: E´Damjan sarplaninac von Srki
matka: Cita Halali-hou
chovatel: Romana Olmerová
majitel: Věra Mikešová
bonitační kód: 0/X  (nula)
status: chovný
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 72 cm
obvod hrudníku: 97 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Nechranice 31. 8. 2019
výstavní výsledky:  výborný 1, CAJC, CAC, Nejlepší pes (za plemeno), BOB, Vítěz Nechranic 2019 - BIS

BELI MURKO JUNIOR IRON UPLANDS *14. 6. 2014  PES
CMKU/JOS/3764/14
otec: Murko Junior Ště-Kot North CMKU/JOS/3585/10/14
matka: Žica Ště-Kot Norht  CMKU/JOS/3237/07/12
chovatel: MUDr. Věra Ryvolová
majitel: Pavlína Nováková
bonitační kód: DiKa/X
status: chovný
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 73 cm
obvod hrudníku: 93 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Vražkov 17. 4. 2016
výstavní výsledky: 

+ BRIK MURKA SUVODO  *15. 5. 2014 PES
CMKU/JOS/3971/18
otec: Murko Tarzan Suvodo MNE 1025/11 šo
matka: Bianka MNE 1032/09 šo
chovatel: Nenad Vukičevič
majitel: Miloš Dostál
bonitační kód: 0/X
status: chovný
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 67 cm
obvod hrudníku: 99 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Kyškovice 14. 4. 2018 
výstavní výsledky:   výborný 1, CAC, BOB, šampion ČR, grandšampion ČR, CIB

BUMBAR KRATOVSKI   *  12. 3. 2018   PES
MPK
otec: Athos
matka: Luna od Kef
chovatel: Dejan Todorovski
majitel: Jan Slezák a MVDr. Štěpánka Kotoučová
bonitační kód: 0/X   (nula)
status: chovný - po kontrole DKK
DKK:
výška v kohoutku: 71 cm
obvod hrudníku: 91 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Nechranice 31. 8. 2019
výstavní výsledky:    

CODY Z OSECKÝCH LUK *22. 5. 2016  PES
CMKU/JOS/3879/16
otec: Masteta od Karaviloski CMKU/JOS/3847/15/16
matka: Anabel z Oseckých luk CMKU/JOS/3444/09/16
chovatel: Alena Šajnerová
majitel: Stanislava Poláková
bonitační kód: J/X
status: chovný
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 78 cm
obvod hrudníku: 102 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Nechranice 31. 8. 2019
výstavní výsledky:   

DAIMON HALALI HOU *20. 6. 2014 PES
CMKU/JOS/3775/14
otec: Artuš Blondi Armina  CMKU/JOS/3378/08/11
matka: Daša Halali Hou CMKU/JOS/3360/08/10
chovatel: Ing. Radim Popelka
majitel: Roman Gardelka
bonitační kód: Mb/X
status: chovný
DKK: 1/0 
výška v kohoutku: 75 cm
obvod hrudníku: 103 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Zbraslav u Brna 1. 10. 2016
výstavní výsledky: výborná 1, CAJC, CAC, Klubový vítěz Sl


DAKY Z OSECKÝCH LUK 12. 12. 2019 PES
CMKU/JOS/4078/19  čip 900182002023653
otec: Muf Faundland CMKU/JOS/4108/20/20
matka: Bera z Oseckých luk CMKU/JOS/3845/15/20
chovatel: Alena Šajnerová
majitel: Michaela Filipová
bonitační kód: DfEv/X
status: chovný
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 71 cm
obvod hrudníku: 88 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Budyně nad Ohří 22. 5. 2021
výstavní výsledky: výborný 1, CAJC, BOJ, JunBIS 

EROS HALALI HOU  *2. 10. 2015  PES
CMKU/JOS/3839/15
otec: Viliers Sharrid Faundland  CMKU/JOS/3774/14 
matka: Baša Halili Hou CMKU/JOS/3360/08/10
chovatel: Radim Popelka
majitel: Lada Zítková
bonitační kód: Dc cc/X
status: chovný
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 84 cm
obvod hrudníku: 103 cm
barva: pšeničně šedá
datum bonitace: Kyškovice 14. 4.  2018
výstavní výsledky:   výborný 1, CAJC

GROM *2. 4. 2020 PES
MNE 1003/20 ŠO
otec: Bagzi MNE 1003/16 šo
matka: Murga MNE 1500/10 Šo
chovatel: Vukčević Branko
majitel: Božić Goran
bonitační kód: 0/X
status: chovný
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 65 cm
obvod hrudníku: 88 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Nechranice 11. 9. 2021
výstavní výsledky: výborný 1, CAC


I-MERON  SHARISLANDS *15. 11. 2012 PES
CMKU/JOS/3701/12
otec: Emerson Manu Sharislands CMKU/JOS/3105/05/08
matka: Chagy Betty Sharislands  ZReg/JOS/3545/10/12
chovatel: Rostislav Šidák
majitel: Rostislav Šidák
bonitační kód: 0/X
status: chovný
DKK: 2/2
výška v kohoutku: 66 cm
obvod hrudníku: 88 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Zbraslav u Brna 1. 10. 2016
výstavní výsledky: výborný2, res. CAC

IZÁK TON-KA DOG *5. 3. 2017 PES
CMKU/JOS/3938/17
otec: Osman Mat Ště-Kot North CMKU/JOS/3607/11/15
matka: Chira Ton-Ka Dog CMKU/JOS/3745/13/17
chovatel: Kačmarčík Antonín
majitel: Kačmarčík Antonín
bonitační kód: 0/X (nula)
status: chovný
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 66 cm
obvod hrudníku: 88 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Litobratřice 29. 9. 2018
výstavní výsledky: výborný 1, CAC

KIM DREN SHARISLANDS *28. 5. 2014 PES
CMKU/JOS/3770/14
otec: Viliers Sharrit Faundland CMKU/JOS/3771/14
matka: Hara Drena Sharislands ZReg/JOS/3420/08/13
chovatel: Rostislav Šidák
majitel: Jaroslav Linhart
bonitační kód: Kb/X
status: chovný
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 71 cm
obvod hrudníku: 90 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Nechranice - Vikletice 3. 9. 2016 
výstavní výsledky: výborná 1, CAC

KIZU OD MAK MAVROVO *10. 2. 2016 PES
MK 54545 Šo
otec: Limbo
matka: Lara od Mak Mavrovo
chovatel: Živko Živkovski
majitel: MVDr. Štěpánka Kotoučová
bonitační kód: 0/X
status: chovný
DKK:
výška v kohoutku: 67 cm
obvod hrudníku: 86 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Nechranice - Vikletice 2. 9. 2017
výstavní výsledky: výborný 1, CAC  

MEDO OD ČULIBRKA  *7. 8. 2014 PES
JR101668 Šo 
otec: Karabos  1001668 Šo
matka: Kasandra 100935 Šo
chovatel: Dragan Čulibrk
majitel: Goran Božič
bonitační kód: DgHa/X
status: chovný
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 70 cm
obvod hrudníku: 85 cm
barva: tmavě vlkošedá
datum bonitace: Nechranice - Vikletice 3. 9. 2016 
výstavní výsledky: výborný

MEDO SAPI SUVODO  *28. 5. 2018 PES
MNE 1014/18 Šo
otec: Tarzan - Murko Suvodo  MNE 1004/13 Šo
matka: Jana Maza Suvodo MNE 1011/11 Šo
chovatel: Kenel Suvodo - Nenad Vukičevič
majitel: Lenka Bradáčová
bonitační kód: 0/X
status: chovný
DKK: 1
výška v kohoutku: 67 cm
obvod hrudníku: 97 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Hrádek 19. 9. 2020
výstavní výsledky: výborný 1, CAC

MUF FAUNDLAND  *4. 1. 2015 PES
CMKU/JOS/    JR 706772
otec: Capa Faundland
matka: Drena Faundland
chovatel: Andráš Polgar
majitel: Romana Mudroňková
bonitační kód: Dh/X
status: chovný
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 69 cm
obvod hrudníku: 88 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Nechranice - Vikletice 2. 9. 2017
výstavní výsledky: výborný 1, CAC, BOB, šampion ČR, Klubový vítěz 2018   

NASTETA OD KARAVILOSKI    *10. 9. 2014 PES
CMKU/JOS/3847/15    MK
otec: Dičo MK 53438
matka: Tunna od Kutleš  MK 53088
chovatel: Stevan Karaviloski
majitel: Alena Šajnerová
bonitační kód: Fa/X
status: chovný
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 73 cm
obvod hrudníku: 93 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Vražkov 17. 4. 2016 
výstavní výsledky: výborný 1, CAJC, CAC, šampion ČR

OGAR SHARISLANDS    *1. 3. 2016            PES
CMKU/JOS/3867/16

otec: Mrgud Srbski Lav
matka: Gira Ště-Kot North
chovatel: Rostislav Šidák
majitel: Rostislav Šidák
bonitační kód: De/X
status: chovný 
DKK:
výška v kohoutku: 69 cm
obvod hrudníku: 98 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Nechranice 31. 8. 2019 
výstavní výsledky: výborný

REBEL RUFUS DAFF SHARISLANDS 24. 5. 2019
CMKU/JOS/4069/19
otec: Daff  JR/707125 Šo  (BHR33907 Šo)
matka: Indiana Dixi Sharislands  CMKU/JOS/3702/12/17
chovatel: Rostislav Šidák
majitel: Ing. Petr Šmakal
bonitační kód: AJKb/X
status: chovný
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 68 cm
obvod hrudníku: 81 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Budyně nad Ohří 22. 5. 2021
výstavní výsledky: výborná 1,  CAJC

SAŽ-MEDA JAHORINSKI OD ZORANA * 26. 8. 2017 PES
BHR 347242 šo
otec: DAFF JR 707125 Šo
matka: DOLI JAHORINSKI OD ZORANA BHR 329359 šo
chovatel: Zoran Bjelica
majitel: Dana Malá
bonitační kód: 0/X (nula)
status: chovný
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 69,5 cm
obvod hrudníku: 94 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Litobratřice 28. 9. 2019
výstavní výsledky:  výborný, res. CAC, CAC, CWC, 3x CACIB. 2x BOB, Národní vítěz, šampion ČR a Polska, CIB, vítěz speciální výstavy - pes

SNĚŽKO - SRCE SERENGRADA *15.8.2017   PES
SR 102150 šo
otec: Mali Kajmak Srde Serengrada  SR 101890 šo
matka: Carice Srce Serengrada  SR 101609 šo
chovatel: Milan Simič, Srbsko
majitel: Jiří Šembera
bonitační kód: Jb/X
status: chovný
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 72 cm
obvod hrudníku: 98 cm
barva: bílá
datum bonitace: Nechranice 31. 8. 2019 
výstavní výsledky:   výborný 3

XAVIER ŠTĚ-KOT NORTH *14. 2. 2014 PES
CMKU/JOS/3861/16
otec: Murko Junior Ště-Kot North zreg/JOS/3585/10/14
matka: Tesa Ště-Kot North CMKU/JOS/3729/13/16
chovatel: MVDr. Kotoučová Štěpánka 
majitel: Urbanec Přemek
bonitační kód: 0/X (nula)
status: 
DKK: 0/0
výška v kohoutku:  cm
obvod hrudníku:  cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Kyškovice 14. 4. 2018 
výstavní výsledky: 


YAKI MURKO ŠTĚ-KOT NORTH  *9. 1. 2017  PES
CMKU/JOS/3920/17
otec: Murko Junior Ště-Kot North  zreg/JOS/3585/10/14
matka: Vitka Wera Ště-Kot North   CMKU/JOS/3755/14/17
chovatel: MVDr. Štěpánka Kotoučová
majitel: Zdeněk Hrouda
bonitační kód: De/X
status: chovný
DKK:
výška v kohoutku: 76,5 cm
obvod hrudníku: 92 cm
barva: pšeničně šedá
datum bonitace: Nechranice - Vikletice 1. 9. 2018 
výstavní výsledky:   výborný 1, CAC

ZEVS  *5. 4. 2018 PES
JR 707718 šo
otec: Rut BHR 323239 šo
matka: Ines JR 82975 šo
chovatel: Kovačevič Dejan
majitel: Myška Jiří
bonitační kód: AabaHbNb/X 
status: chovný
DKK:
výška v kohoutku: 69,5 cm
obvod hrudníku: 99 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Litobratřice 28. 9. 2019
výstavní výsledky:  velmi dobrý 2

FENY

A-LUNA OD ROMANINSKIH PROPLANAKA  *15. 6. 2018 FENA
CMKU/JOS/3979/18
otec: Brik Musko Suvodo  CMKU/JOS/3979/18/18
matka: Bela Zreg/JOS/3979/18/18
chovatel: Goran Božič
majitel: Goran Božič
bonitační kód: E/X
status: chovná
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 64 cm
obvod hrudníku: 84 cm
barva: světle vlkošedá
datum bonitace: Nechranice - Hrádek 12. 9. 2020 
výstavní výsledky: výborná 1, CAC, r. CACIB

A-LORA OD BJELICE *5. 7. 2014 FENA
JR Sp 706827
otec: Lori Paša od Bjelice  JR
matka: Saba od Bjelice  JR
chovatel: Bratimir Bjelica
majitel: MVDr. Štěpánka Kotoučová
bonitační kód: 0/Y
status: chovná
DKK: 
výška v kohoutku: 61 cm
obvod hrudníku: 82 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Nechranice - Vikletice 3. 9. 2016 
výstavní výsledky: výborná 1, CAJC

AFRODITA Z HORNERBERGU  *21. 6. 2016   FENA
CMKU/JOS/3888/16
otec: Nasteta od Karaviloski  CMKU/JOS/3847/15/16
matka: Uršula Ště-Kot North  CMKU/JOS/3749/13/16
chovatel: Milan Pokorný
majitel: Jitka Laštůvková
bonitační kód: DccIaJj/X
status: chovná
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 64 cm
obvod hrudníku: 90 cm
barva: světle pšeničně šedá
datum bonitace: Kyškovice 14. 4. 2018 
výstavní výsledky:   výborná

AGIRA FROM SWISS MOUNTAINS *2. 8. 2016 FENA
CMKU/JOS/3894/16
otec: Rimy Neron Ště-Kot North  CMKU/JOS/3667/12/17
matka: Daša Halali Hou CMKU/JOS/3776/14/16
chovatel: Martin Manák
majitel: Marcela Žůrková
bonitační kód: Na/X 
status: chovná
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 65 cm
obvod hrudníku: 91 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Litobratřice 29. 9. 2018 
výstavní výsledky: výborná

AGIRA Z MALENICKÝCH PASTVIN *30. 6. 2018 FENA
CMKU/JOS/3991/18
otec: Murko Junior Ště-Kot North  Zreg/JOS/3585/10/14
matka: Marta Delijska od Bobana Zreg/JOS/3942/17/18
chovatel: Jana Myslivcová
majitel: Jana Myslivcová
bonitační kód: 0b/X
status: chovná
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 65 cm
obvod hrudníku: 80 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Nechranice - Hrádek 12. 9. 2020
výstavní výsledky: výborná 1, CAC

+AIRIS ACHAZI-SHAR VALLEY  *5. 3. 2015 FENA
CMKU/JOS/3803/15
otec: Mrgud Srpski Lav JR 706023 Šo
matka: Issy Sharislands CMKU/JOS/3705/12/15
chovatel: Miloš Dostál
majitel: Miloš Dostál
bonitační kód: Ka/X 
status: chovná
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 67 cm
obvod hrudníku: 86 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Nechranice  - Vikletice 2. 9. 2017 
výstavní výsledky: výborná 1, CAC, CACIB 

ALMA Z MALENICKÝCH PASTVIN *30. 6. 2018 FENA
CMKU/JOS/3994/18
otec: Murko Junior Ště-Kot North Zreg/JOS/3585/10/14
matka: Marta Delijska od Bobana Zreg/JOS/3942/17/18
chovatel: Jana Myslivcová
majitel: Jana Myslivcová
bonitační kód: 0b/X
status: chovná
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 67 cm
obvod hrudníku: 88 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Nechranice - Hrádek 12. 9. 2020
výstavní výsledky: výborná 

AMÁLKA MEDA ŠTĚ-KOT NORTH *2. 9. 2018 FENA
CMKU/JOS/3894/16
otec: Kizu od Mak Mavrovo  CMKU/JOS/3995/18/18
matka: Wera Meda Ště-Kot North CMKU/JOS/3836/15/18
chovatel: MVDr. Štěpánka Kotoučová
majitel: Dana Malá
bonitační kód: 0/X 
status: chovná
DKK: 
výška v kohoutku: 67 cm
obvod hrudníku: 90 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Spálov 3. 10. 2020 
výstavní výsledky: výborná 1, CAJC, BOJ, Junioršampion PL, res. CAC, BOS, BOB, CACIB, Národní vítěz

+ANABEL STARÁ GRIBLA  *26. 4. 2015 FENA
CMKU/JOS/3816/15
otec: Barin z Terky CMKU/JOS/3649/12/14
matka: Onda Ště-Kot North  CMKU/JOS/3610/11/12
chovatel: MUDr. Daniel Jedlička
majitel: MUDr. Daniel Jedlička
bonitační kód: 0/X
status: chovná
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 66 cm
obvod hrudníku: 88 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Nechranice - Vikletice 3. 9. 2016 
výstavní výsledky: výborná 1, CAJC, res. CAC    

ANNABELLE Z GALGENMUEHLE *31. 1. 2015 FENA
CMKU/JOS/3797/15
otec: Osman Mat Ště-Kot North CMKU/JOS/3607/11/15
matka: Akira z Terky CMKU/JOS/3526/09/15
chovatel: ThDr. Libuše Pipková
majitel: Josef Kameník 
bonitační kód: 0/X
status: chovná
DKK: 0/0   lokty: 0/0
výška v kohoutku: 65 cm
obvod hrudníku: 83 cm
barva: pšeničně šedá
datum bonitace: Kyškovice 11. 3. 2017 
výstavní výsledky: výborná 

ARLETA KEDAR DEAMON DOG  *23. 5. 2011 FENA
CMKU/JOS/3630/11
otec: Uduk Ště-Kot North ZReg/JOS/3149/05/09
matka: Aura Ghost of Mountains CMKU/JOS/3388/08/11
chovatel: Blanka Dvořáková
majitel: Marcela Tejkalová
bonitační kód: De/X
status: chovná
DKK: 1/1
výška v kohoutku:  cm
obvod hrudníku: 92 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Nechranice - Vikletice 3. 9. 2016 
výstavní výsledky: velmi dobrá

ASHRA ACHAZI-SHAR VALLEX   *5. 3. 2015  FENA
CMKU/JOS/3805/15
otec: Mrgud Srbski Lav JR 706023 šo
matka: Issy Sharislands  CMKU/JOS/3705/12/15
chovatel: Miloš Dostál
majitel: Ivana Skácelová
bonitační kód: Fa/X
status: chovná
DKK:
výška v kohoutku: 65,5 cm
obvod hrudníku: 78,5 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Nechranice - Vikletice 1. 9. 2018 
výstavní výsledky:   výborná

+ASTA STARÁ GRYBLA *26. 4. 2015 FENA
CMKU/JOS/3820/15
otec: Barin z Terky CMKU/JOS/3649/12/14
matka: Onda Ště-Kot North CMKU/JOS/3610/11/12
chovatel: MUDr. Daniel Jedlička
majitel: MUDr. Daniel Jedlička
bonitační kód: 0/X
status: chovná
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 66,5 cm
obvod hrudníku: 82 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Nechranice - Vikletice 2. 9. 2017 
výstavní výsledky: výborná 1, CAJC

AURORA BOREALIS OD ČERKYTSKÉ LÍPY *16. 6. 2019 FENA
CMKU/JOS/4074/19
otec: Gorski Vuk  JR/101811
matka: Zambezi CMKU/JOS/3846/19
chovatel: Jiří Myška
majitel: Hana Janešíková
bonitační kód: 0/X
status: chovná
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 69 cm
obvod hrudníku: 87 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Olšovec 5. 6. 2021
výstavní výsledky:  výborná

AYSCHA ACHAZI - SAHR VALLEY *5. 3. 2015 FENA
CMKU/JOS/3806/18
otec: Mrgud Srbski Lav JR 706023 Šo
matka: Issy Sharislands CMKU/JOS/3705/12/15
chovatel: Miloš Dostál
majitel: Miloš Dostál
bonitační kód: IdNb/X
status: chovná
DKK: 1
výška v kohoutku: 64 cm
obvod hrudníku: 89 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Budyně nad Ohří 6. 4. 2019 
výstavní výsledky: dobrá

BEATRIS SHARMARYES *14. 11. 2016  FENA
CMKU/JOS/3907/16
otec: Rimy Neron Ště-Kot North
matka: Azra Paruzevanski CMKU/JOS/3697/12/16
chovatel: Martina Ryndová
majitel: Martina Ryndová
bonitační kód: 0/X  (nula)
status: chovná
DKK: 0/1
výška v kohoutku: 69 cm
obvod hrudníku: 89 cm
barva: pšeničně šedá
datum bonitace: Kyškovice 14. 4. 2018 
výstavní výsledky:   výborná

BELA OD ČULIBRKA *11. 12. 2015  FENA
CMKU/JOS/
otec: Aga- Jazo
matka: B-Džeši   100934 Šo
chovatel: Dragan Čulibrk
majitel: Goran Božič
bonitační kód: Ka/X
status: chovný
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 69 cm
obvod hrudníku: 91 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Kyškovice 14. 4. 2018 
výstavní výsledky:  výborná 4 

BELLA OD KEF  *19. 1. 2015  FENA
54020 ŠO, EXP 368
otec: Bigor 41095 šo
matka: Šeda od KEF  535 37 šo
chovatel: Kirco Krstevski a Vladimir
majitel: Miroslava Černá
bonitační kód: Ea, Fa, Ha, Ia, Jk/X
status: chovná po doplnění DKK
DKK: 
výška v kohoutku: 67 cm
obvod hrudníku: 82 cm
barva: pšeničně šedá
datum bonitace: Kyškovice 14. 4. 2018 
výstavní výsledky:   velmi dobrá

BERA Z OSECKÝCH LUK *24. 11. 2015 FENA
CMKU/JOS/3845/15
otec: Nasteta od Karaviloski CMKU/JOS/3847/15/16
matka: Anabel z Oseckých luk CMKU/JOS/3444/09/16
chovatel: Alena Šajnerová
majitel: Alena Šajnerová
bonitační kód: 0/X
status: chovná
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 64,5 cm
obvod hrudníku: 75 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Nechranice - Vikletice 2. 9. 2017 
výstavní výsledky: výborná 

BERRY Z MEDO RAKO *13. 5. 2016   FENA
CMKU/JOS/3875/16
otec: Barin z Terky  CMKU/JOS/3649/12/14
matka: Orphan Nessi Ště-Kot North  CMKU/JOS/3611/11/14
chovatel: Ing. Miroslav Hájek
majitel: Ing. Miroslav Hájek
bonitační kód: Hb Il/X
status: chovná
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 63 cm
obvod hrudníku: 94 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Nechranice 31. 8. 2019
výstavní výsledky:  výborná 1, CAJC 

BERTHA Z HORNERBERGU 20. 10. 2018 FENA
CMKU/JOS/4026/18 čip 900182001603860
otec: Mali Kajman Srce Šarengrada JR101890 Šo
matka: Danetta od Libeňské loděnice CMKU/JOS/3785/14/18
chovatel: Milan Pokorný
majitel: Milan Pokorný
bonitační kód: Kb/X
status: chovná
DKK:
výška v kohoutku: 73 cm
obvod hrudníku: 94 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Budyně nad Ohří 22. 5. 2021
výstavní výsledky: 

+ BETTY Z HORNERBERGU *20. 10. 2018 FENA
CMKU/JOS/4025/18
otec: Mali Kajmak Šerengrada
matka: Danetta od Libeňské loděnice ČMKU/JOS/xxxxx/xx/xx
chovatel: Milan Pokorný
majitel: Vlastimil Karpíšek
bonitační kód: 0/X
status: chovná
DKK: 
výška v kohoutku: 71 cm
obvod hrudníku: 100 cm
barva: pšeničně šedá
datum bonitace: Olšovec 5. 6. 2021
výstavní výsledky: výborná 4

BIANCA SCHARMARYES *14. 11. 2016  FENA
CMKU/JOS/3909/16
otec: Rimy Neron Ště-Kot North  CMKU/JOS/3667/12/14
matka: Azra Paruževansky  CMKU/JOS/3697/12/16
chovatel: Martina Ryndová
majitel: Luboš Nejedlý
bonitační kód: E/X
status: chovná
DKK: 3
výška v kohoutku: 67,5 cm
obvod hrudníku: 87 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Nechranice 31. 8. 2019
výstavní výsledky:   výborná 4

BIŠKA ŽICA IRON UPLANDS *14. 6. 2014 FENA
CMKU/JOS/3767/14
otec: Murko Junior Ště-Kot North ZReg/JOS/3585/10/14
matka: Žica Ště-Kot North CMKU/JOS/3237/07/12
chovatel: MUDr. Věra Ryvolová
majitel: Eliška Hanušová - Princová
bonitační kód: DaaK/X
status: chovná
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 69 cm
obvod hrudníku: 84 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Vražkov 17. 4. 2016
výstavní výsledky: 

BONA ŽICA IRON UPLANDS *14. 6. 2014 FENA
CMKU/JOS/3771/14
otec: Murko Junior Ště-Kot North ZReg/JOS/3585/10/14
matka: Žica Ště-Kot North CMKU/JOS/3237/07/12
chovatel: MUDr. Věra Ryvolová
majitel: Soňa Hronová
bonitační kód: DgKa/X
status: chovná
DKK: 1/3
výška v kohoutku: 65 cm
obvod hrudníku: 88 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Nechranice - Vikletice 3. 9. 2016
výstavní výsledky: výborná  

BORA ŠTĚ-KOT NORTH *19. 2. 2019 FENA
CMKU/JOS/4037/19
otec: S-Max od Mak Mavrovo MPK 53413 Šo
matka: Tesa Ště-Kot North  CMKU/JOS/3729/13/16
chovatel: MVDr. Štěpánka Kotoučová
majitel: MVDr. Štěpánka Kotoučová
bonitační kód: 0/X
status: chovná
DKK: 
výška v kohoutku: 66,5 cm
obvod hrudníku: 88 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Nechranice 12. 9. 2020 
výstavní výsledky: výborná 1, BOB, Klubový vítěz 2020, BIS

BRITÓMARTIS Z GALGENMUEHLE *20. 2. 2016 FENA
CMKU/JOS/3858/16
otec: E´Damjan Sarplaninac von Srki  CMKU/JOS/3822/15/16   ÖHZB/SARP 195
matka: Akira z Terky CMKU/JOS/3526/09/15
chovatel: ThDr. Libuše Pipková - Šťastná
majitel: PhDr. Dagmar Cestrová
bonitační kód: 0/X (nula)
status: chovná
DKK: 2/1
výška v kohoutku: 71 cm
obvod hrudníku: 101 cm
barva: pšeničně šedá
datum bonitace: Tři Studně 30. 9. 2017 
výstavní výsledky: výborná 1, CAJC, Junioršampion ČR, CAC,  CWC, CACIB, BOS, BOB, Národní vítěz, Šampion ČR, Šampion PL, Grandšampion ČR, Šampion ČMKU, B.I.C (interšampion), Nejúspěšnější mladá fena 2017, Nejúspěšnější dospělá fena 2018  

CAIRA FROM SWISS MOUNTAINS *19. 8. 2018 FENA
CMKU/JOS/4005/18
otec: Kizu od Mak Mavrovo  CMKU/JOS/3995/18/18
matka: Daša Halali Hou  CMKU/JOS/3776/14/16
chovatel: Milan Pokorný
majitel: Jitka Laštůvková
bonitační kód: Dfch/X
status: chovná
DKK: 2
výška v kohoutku: 67 cm
obvod hrudníku: 75 cm
barva: světle vlkošedá
datum bonitace: Nechranice - Hrádek  12. 9. 2020 
výstavní výsledky: výborná 

COOFEE Z KUNČIČKÝCH LUK *15. 3. 2015
CMKU/JOS/xxxx/18
otec: Osman Mat Ště-Kot North CMKU/JOS/3607/11/15
matka: Prva Ště-Kot North Zreg/JOS/3616/11/15
chovatel: Marie Dobešová
majitel: Bc. ivana Kubačáková
bonitační kód: 0/X
status: chovná
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 68 cm
obvod hrudníku: 84 cm
barva: světle pšeničně šedá
datum bonitace: Kyškovice 11. 2. 2017 
výstavní výsledky: výborná 1, CAC, CACIB, BOS

CORRA ISSY ACHAZISHAR VALLEY *27. 7. 2018 FENA
CMKU/JOS/4000/18
otec: Brik Murko Suvodo  CMKU/JOS/3971/18/18
matka: Issy Sharislands CMKU/JOS/3705/12/15
chovatel: Miloš Dostál
majitel: Jitka Minaříková
bonitační kód: 0/X
status: chovná
DKK: 2
výška v kohoutku: 68 cm
obvod hrudníku: 84 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Nechranice - Hrádek 12. 9. 2020
výstavní výsledky: výborná 2, res. CAC

+DANETTA OD LIBEŇSKÉ LODĚNICE *24. 8. 2014 FENA
CMKU/JOS/3785/14
otec: Rimy Neron Ště-Kot North  CMKU/JOS/3667/12/14
matka: Meda Ště-Kot North Zreg/JOS/3586/10/13
chovatel: Andrea Navrátilová
majitel: Milan Pokorný
bonitační kód: 0/X
status: chovná
DKK: 
výška v kohoutku: 69 cm
obvod hrudníku: 84 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Vražkov 17. 4. 2016
výstavní výsledky: výborná 1, CAC, Klubový vítěz 2018

DAŠA HALALI HOU *20. 6. 2014 FENA
CMKU/JOS/3773/14
otec: Artuš Blondi - Armina  ČMKU/JOS/3378/08/11
matka: Baša Halali Hou  CMKU/JOS/3360/08/10
chovatel: Ing. Radim Popelka
majitel: Martin Manák
bonitační kód: IDiFaId/X
status: chovná
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 73 cm
obvod hrudníku: 93,5 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Vražkov  17. 4. 2016 
výstavní výsledky: výborná 1, CAJC, Junioršampion ČR, CAC 

DELISSA OD LIBEŇSKÉ LODĚNICE *24. 8. 2014 FENA
CMKU/JOS/3787/14
otec: Rimy Neron Ště-Kot North CMKU/JOS/3667/12/14
matka: Meda Ště-Kot North Zreg/JOS/3586/10/13
chovatel: Andrea Navrátilová
majitel: Prokop Sousedík
bonitační kód: 0/X
status: chovná
DKK:
výška v kohoutku: 63 cm
obvod hrudníku: 82 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Vražkov 17. 4. 2016
výstavní výsledky:  

DINA Z OSECKÝCH LUK 12. 12. 2019   FENA
CMKU/JOS/4080/19 čip 900182002023654
otec: Muf Faundland CMKU/JOS/4108/20/20
matka: Bera z Oseckých luk CMKU/JOS/3845/15/20 
chovatel: Alena Šajnerová
majitel: Alena Šajnerová
bonitační kód: Ia/X
status: chovná
DKK:
výška v kohoutku: 69 cm
obvod hrudníku: 80 cm
barva: pšeničně šedá
datum bonitace: Budyně nad Ohří 22. 5. 2021
výstavní výsledky: výborná 1, CAJC, BOJ, JunBIS

DIVA Z OSECKÝCH LUK *12.12.2019 FENA
CMKU/JOS/4082/19
otec:MufFaundlandCMKU/JOS/4108/20/20
matka: Bera z Oseckých lukcmku/jos/3845/15/20
chovatel: Alena Šajnerová
majitel: MUDr. Věra Ryvolová 
bonitační kód: 0/X                                                                                                                status: chovná
DKK:
výška v kohoutku: 67 cm
obvod hrudníku 91 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Nechranice 11. 9. 2021
výstavní výsledky: výborná 2, res. CAC

DOBRAVA HALALI HOU *20. 6. 2014 FENA
CMKU/JOS/3773/14
otec: Artuš Blondi - Armina ČMKU/JOS/3378/08/11
matka: Baša Halali Hou CMKU/JOS/3360/08/10
chovatel: Ing. Radim Popelka
majitel: Radim Popelka
bonitační kód: 0/X
status: chovná
DKK: 0/2
výška v kohoutku: 70,5 cm
obvod hrudníku: 99 cm
barva: pšeničně šedá
datum bonitace: Zbraslav u Brna 1. 10. 2016
výstavní výsledky: výborná 2, res. CAC  

DORA OD BADROVA *3. 9. 2016 FENA
CMKU/JOS/3974/18
otec: Grof od Bijelica JR706707 Šo
matka: Cura BHR 10126 Šo
chovatel: Badrov
majitel: Štěpánka Škorpilová
bonitační kód: Ib/X
status: chovná
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 62 cm
obvod hrudníku: 85 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Budyně nad Ohří 6. 4. 2019
výstavní výsledky:  velmi dobrá

DORINA *10. 2. 2014 FENA
BHR 336319 Šo 
otec: Panter Veliko Srce  BHR 20186 Šo
matka: Kim  BHR 305349 Šo
chovatel: Fadil Kovačevič
majitel: Ladislava Škraňková
bonitační kód: 0/X
status: chovná
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 68 cm
obvod hrudníku: 86 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Nechranice - Vikletice 3. 9. 2016
výstavní výsledky: výborná   

DORY Z OSECKÝCH LUK  *12. 12. 2019 FENA                                                                              CMKU/JOS/4083/19                                                                                                                        otec: Muf Faundland CMKU/JOS/4108/20/20                                                                             matka: Bera z Osekých luk CMKU/JOS/3845/15/20                                                                   chovatel: Alena Šajnerová                                                                                                          majitel: Tamara Uhlířová                                                                                                                   bonitační kód: 0/X (nula)                                                                                                              status: chovný DKK: 2                                                                                                                    výška v kohoutku: 62 cm                                                                                                                  obvod hrudníku: 71 cm                                                                                                                  barva: vlkošedá                                                                                                                                 datum bonitace: Pasohlávky 3. 10. 2021

výstavní výsledky: výborná 1, CAJC, Mladý vítěz speciální výstavy - fena, CAC

ERIKA OD LIBEŇSKÉ LODĚNICE  *7. 5. 2015  FENA
CMKU/JOS/3830/15
otec: Rimy Neron Ště-Kot North  CMKU/JOS/3667/12/14
matka: Meda Ště-Kot North Zreg/JOS/3585/10/13
chovatel: Andrea Navrátilová
majitel: Zdeňka Černíková
bonitační kód: 0/X
status: chovná
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 66 cm
obvod hrudníku: 96 cm
barva: pšeničně šedá
datum bonitace: Kyškovice 14. 4. 2018 
výstavní výsledky:  výborná 1, CAC, Nejlepší fena (za plemeno) 

FREEDA OD LIBEŇSKÉ LODĚNICE *22. 11. 2017 FENA
CMKU/JOS/3961/17
otec: Rimy Neron Ště-Kot North CMKU/JOS/3667/12/14
matka: Meda Ště-Kot North   Zreg/JOS/3586/10/13
chovatel: Andrea Navrátilová
majitel: Marek Španihel
bonitační kód: 0/X
status: chovná
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 69 cm
obvod hrudníku: 91 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Olšovec 5. 6. 2021
výstavní výsledky: výborná 1, CAC, Nejlepší dospělá fena plemene, Nejlepší dospělá feny výstavy, BOS  

GÁBI OD LIBEŇSKÉ LODĚNICE *25. 5. 2019
CMKU/ JOS/4070/ 19
otec: Brik Murko Suvodo
matka: Emma od Libeňské loděnice
chovatel: Navrátilová Andrea
majitel: Ing. Eva Sauerová
DKK: 0/0
bonitační kód: C/Y
status: chovná, povolen 1 vrh
výška v kohoutku: 63 cm
obvod hrudníku 90 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Nechranice 11. 9. 2021
výstavní výsledky:

CHIRA TON-KA DOG *27. 4. 2013 FENA
CMKU/JOS/3745/13
otec: Balů Ton-Ka Dog ČMKU/JOS/3745/08
matka: Hegy z Moštěnského dvora CMKU/JOS/3273/07/09
chovatel: Antonín Kačmarčík
majitel: Antonín Kačmarčík
bonitační kód: 0/X
status: chovná
DKK: 2/1 DKL: 0/0
výška v kohoutku: 66 cm
obvod hrudníku: 88 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Zbraslav u Brna 1. 10. 2016
výstavní výsledky: výborná 1, CAC 

IZZY TON-KA DOG *5. 3. 2017 FENA
CMKU/JOS/3940/17
otec: Osman Mat Ště-Kot North  CMKU/JOS/3607/11/15
matka: Chira Ton-Ka Dog CMKU/JOS/3745/13/17
chovatel: Kačmarčík Antonín 
majitel: Kačmarčík Antonín
bonitační kód: 0/X (nula)
status: chovná
DKK: 2
výška v kohoutku: 62 cm
obvod hrudníku: 83 cm
barva: pšeničně šedá
datum bonitace: Litobratřice 29. 9. 2018 
výstavní výsledky: velmi dobrá

KAIRA COLLI SHARISLANDS *28. 5. 2014 FENA
CMKU/JOS/3773/14
otec: Viliers Sharrit Faundland CMKU/JOS/3774/14/14
matka: Hara Drena Sharislands ZReg/JOS/3420/08/13
chovatel: Rostislav Šidák
majitel: Kateřina Miksová
bonitační kód: Kb/X
status: chovná
DKK: 
výška v kohoutku: 64 cm
obvod hrudníku: 84 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Nechranice - Vikletice 3. 9. 2016
výstavní výsledky: výborná    

KARA HARA SHARISLANDS *28. 5. 2014 FENA
CMKU/JOS/3771/14 
otec: Viliers Sharrit Faundland CMKU/JOS/3771/14
matka: Hara Drena Sharislands ZReg/JOS/3420/08/13
chovatel: Rostislav Šidák
majitel: Dana Malá
bonitační kód: DhIbf/X
status: chovná
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 71 cm
obvod hrudníku: 92 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Vražkov 17. 4. 2016 
výstavní výsledky: výborná 1, CAJC, BOJ, Junioršampion PL, CAC, CACIB, BOB, šampion ČR, šampion ČMKU, Grandšampion ČR, CIB, Světový vítěz - fena

LEONKA - ŠARA SUV0DO  25. 7. 2019 FENA
MNE 1018/19 Šo
otec: Div Vihor Suvodo   MNE 1015/09 Šo (5)
matka: Šara Tara Suvodo  MNE 1011/18 Šo (5)
chovatel: Nenad Vukičevič 
majitel: Miloš Dostál
bonitační kód: AaHaIeJj/X
status: chovná
DKK: 
výška v kohoutku: 62 cm
obvod hrudníku: 74 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Budyně nad Ohří - 22. 5. 2021
výstavní výsledky: 
poznámka: fena je chovná ze země původu, bonitaci potřebuje pro chov v ČR, na bonitaci přišla po štěňatech, tudíž bez srsti

M - KATNISS THE GOD OD MACEDONIA *20. 5. 2017 FENA
CMKU/JOS/3978/18   MPK 54589 Šo
otec: Kasper od Stankoviča BHR 328152 Šo
matka: Boni 53094
chovatel: Aleksandar Gjorgjievski
majitel: Romana Olmerová
bonitační kód: If/X
status: chovná
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 65 cm
obvod hrudníku: 88 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Budyně nad Ohří - 6. 4. 2019 
výstavní výsledky: výborná 1, CAJC, Junioršampion ČR, výborná 2, res. CAC

MARTA DELIJSKA OD BOBANA *15. 8. 2016   FENA
CMKU/JOS/3942/17
otec: Maršál   100957 šo
matka: Kana Delijska od Bobana 706640 šo
chovatel: Petrovič Slobodan
majitel: Ing. Karel Cafourek
bonitační kód: Hb Kb/X
status: chovná
DKK: 1/0
výška v kohoutku: 66 cm
obvod hrudníku: 92 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Kyškovice 14. 4. 2018 
výstavní výsledky:   výborná 1, CAJC

MEČKA OD MITCE *16. 1. 2018 FENA
CMKU
otec: Mury
matka: Beba
chovatel: Svam Mitar
majitel: Jan Slezák a MUDr. Štěpánka Kotoučová
bonitační kód: Ee/X
status: chovná - po kontrole DKK
DKK:
výška v kohoutku: 65 cm
obvod hrudníku: 87 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Nechranice 31. 8. 2019
výstavní výsledky:

N-DRENA SHARISLANDS  *24  1. 2016 FENA
CMKU/JOS/3852/16
otec: Mrgud Srpski Lav JR 706023 Šo
matka: Hara Drena Sharislands  ZReg/JOS/3420/08/13
chovatel: Rostislav Šidák
majitel: Rostislav Šidák
bonitační kód: Ka/X
status: chovná
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 69 cm
obvod hrudníku: 89 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Vikletice 2. 9. 2017
výstavní výsledky: výborná  

NELLY MURKA SHARISLANDS *24. 1. 2016 FENA
CMKU/JOS/3854/16
otec: Mrgud Srpski Lav JR 706023 Šo
matka: Hara Drena Sharislands Zreg/JOS/3420/08/13
chovatel: Rostislav Šidák
majitel: J. Malina
bonitační kód: 0/X (nula)
status: chovná
DKK: 0/0
výška v kohoutku: 65 cm
obvod hrudníku: 82 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Tři Studně 30. 9. 2017
výstavní výsledky: výborná 1, CAJC, junioršamipon ČR, BOJ, BOB, CACIB, šampion ČR, šampion ČMKU, grandšampion

NERA MURKA SHARISLANDS *24. 1. 2016 FENA
CMKU/JOS/3853/16
otec: Mrgud Srpski Lav JR 706023 Šo
matka: Hara Drena Sharislands Zreg/JOS/3420/08/13
chovatel: Rostislav Šidák
majitel: Rostislav Šidák
bonitační kód: 0/X (nula)
status: chovná
DKK:
výška v kohoutku: 65 cm
obvod hrudníku: 82 cm
barva: pšeničně šedá
datum bonitace: Tři Studně 30. 9. 2017 
výstavní výsledky: výborná 2, r. CAC 

+ OXANA BALKAN PRINCES *11. 4. 2017 FENA
CMKU/JOS/4010/18
otec: Vihor 101643 šo
matka: Mara JR 706554 šo
chovatel: Dejna Nedeljkovič
majitel: Gardelka Roman
bonitační kód: Ie/X
status: chovná
DKK: 3
výška v kohoutku: 63 cm
obvod hrudníku: 80 cm
barva: světle vlkošedá
datum bonitace: Litobratřice 29. 9. 2018 
výstavní výsledky: velmi dobrá 2 

QEIRA SHARISLANDS *1. 12. 2016 FENA
CMKU/JOS/3914/16
otec: Viliers Sharrit Faundland
matka: Indiana Dixi Sharislands
chovatel: Rostislav Šidák
majitel: Rostislav Šidák 
bonitační kód: 0/X (nula)
status: chovná
DKK:
výška v kohoutku: 68 cm
obvod hrudníku: 78 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Litobratřice 28. 9. 2019
výstavní výsledky:  výborná 1, CAC

QUIRINA SHARISLANDS   *1. 12. 2016    FENA
CMKU/JOS/3917/16
otec: Viliers Sharrit Faundland
matka: Indiana Dixi Sharislands 
chovatel: Rostislav Šidák
majitel: Rostislav Šidák
bonitační kód: 0/X  (nula)
status: chovná
DKK: 
výška v kohoutku: 66 cm
obvod hrudníku: 83 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Nechranice 31. 8. 2019 
výstavní výsledky: výborná 1, CAC 

REJA MURKA SHARISLANDS *24. 5. 2019
CMKU/ JOS/4070/ 19
otec: Daff
matka: Indiana DixiSharislands
chovatel: Rostislav Šidák
majitel: Jana Bícová
bonitační kód: EKa0/Y
DKK: 0/0
status: chovná, povolen 1 vrh, po předvedení potomků možnost dalších
výška v kohoutku: 65 cm
obvod hrudníku: 91 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Nechranice 11. 9. 2021
výstavní výsledky: výborná

SIKRA EMERSON SHARISLANDS *24. 1. 2020 FENA
CMKU/JOS/ 4087/20
otec:I´mMeronSharislands
matka: Tajga Faundland
chovatel: Rostislav Šidák
majitel: Petra Hamouzová
bonitační kód: 0/X
DKK: 1/1
status: chovná
výška v kohoutku: 63 cm
obvod hrudníku 90 cm
barva: pšeničně šedá
datum bonitace: Nechranice 11. 9. 2021
výstavní výsledky: výborná

TAJGA FAUNDLAND *16. 12. 2017 FENA
CMKU/JOS/3867/16

otec: Sokol met šarp 50/H/1
matka: Meri Faundland
chovatel: Andráš Polgar
majitel: Rostislav Šidák
bonitační kód: Le/X
status: chovný - po kontrole DKK
DKK:
výška v kohoutku: 69 cm
obvod hrudníku: 98 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Nechranice 31. 8. 2019
výstavní výsledky: 

WERA MEDA ŠTĚ-KOT NORTH *25. 9. 2015
CMKU/JOS/xxxx/15
otec: Rimy Neron Ště-Kot North  CMKU/JOS/XXXX/12
matka: Wera Neron Ště-Kot North
chovatel: MVDr. Štěpánka Kotoučová
majitel: MVDr. Štěpánka Kotoučová
bonitační kód: 0/X
status: chovná
DKK: 
výška v kohoutku: 65 cm
obvod hrudníku: 85 cm
barva: světle pšeničně šedá
datum bonitace: Kyškovice 11. 3. 2017 
výstavní výsledky: výborná 1, CAJC, BOJ, CAC, res. CACIB,  

WHITE ROSA *6. 3. 2018
(Fena vyřizuje zápis do registru)
otec: Munjo Säbacki
matka: Bela
chovatel: Dejan Todorovski
majitel: Milan Pokorný
bonitační kód: 0/X
status: *
DKK:
výška v kohoutku: 67 cm
obvod hrudníku: 85 cm
barva: bílá
datum bonitace: 
výstavní výsledky: výborná 3
*BONITACE SE POVAŽUJE ZA SPLNĚNOU AŽ PO ZAPSÁNÍ FENY DO REGISTRU


YOLA VITKA ŠTĚ-KOT NORTH *9. 1. 2017  FENA
CMKU/JOS/3924/17
otec: Murko Junior Ště-Kot North  zreg/JOS/3585/10/14
matka: Vitka Wera Ště-Kot North  CMKU/JOS/3755/14/17
chovatel: MVDr. Štěpánka Kotoučová
majitel: Jana Myslivcová
bonitační kód: 0/X  (nula)
status: chovná
DKK: 
výška v kohoutku: 66 cm
obvod hrudníku: 85 cm
barva: pšeničně šedá
datum bonitace: Nechranice 31. 8. 2019
výstavní výsledky:   výborná 1, CAC

ZAMBEZI *26. 7. 2015 FENA
CMKU/JOS/3846/15
otec: Barut 100 343 Šo
matka: Mara JR 706554 Šo 
chovatel: Dejan Nedeljkovič
majitel: Jiří Myška 
bonitační kód: Dgi/X  
status: chovná
DKK: 0/3
výška v kohoutku: 63 cm
obvod hrudníku: 89 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Tři Studně 30. 9. 2017 
výstavní výsledky: výborná 1, CAJC, junioršampion SK

ZIKA ŠTĚ-KOT NORTH *31. 3. 2017 FENA
CMKU/JOS/3949/17
otec: Murko Junior Ště-Kot North zreg/JOS/35859/10/14
matka: Tesa Ště-Kot North CMKU/JOS/3729/13/16
chovatel: MVDr. Štěpánka Kotoučová
majitel: Martin Král
bonitační kód: 0/X
status: chovná
DKK:
výška v kohoutku: 65 cm
obvod hrudníku: 84 cm
barva: vlkošedá
datum bonitace: Vikletice 1. 9. 2018
výstavní výsledky: výborná 3

ZINA TESKA ŠTĚ-KOT NORTH *narozen PES/ FENA
31. 3. 2017 FENA
CMKU/JOS/3947/17
otec: Murko Junior Ště-Kot North zreg/JOS/35859/10/14
matka: Tesa Ště-Kot North CMKU/JOS/3729/13/16
chovatel: MVDr. Štěpánka Kotoučová
majitel: Margita Hušková
bonitační kód: 0/X  (nula)
status: chovná
DKK:
výška v kohoutku: 63 cm
obvod hrudníku: 88 cm
barva: světle šedá
datum bonitace: Litobratřice 29. 9. 2018 
výstavní výsledky:   výborná 1, CAJC, BOJ

ZORA SUVODO *3. 2. 2016 FENA
CMKU/JOS/3972/18  MNE 1001/16 Šo
otec: Astor JR 705754 Šo
matka: Bianka MNE 1032/09 Šo
chovatel: Nenad Vukičevič
majitel: Štěpánka Škorpilová
bonitační kód: 0/X
status: chovná
DKK: 2
výška v kohoutku: 61 cm
obvod hrudníku: 79 cm
barva:  pšeničně šedá
datum bonitace: Budyně nad Ohří - 6. 4. 2019
výstavní výsledky: výborná