Přihlášky SÁZAVA 8. 5. 2022      - výstava i bonitace      

PŘIHLÁŠKA NA KLUBOVOU VÝSTAVU SÁZAVA 8. 5. 2022

přihláška on- line na BONITACI je pod touto přihláškou na výstavu

přečtěte si propozice (dole na stránce) a pak vyplňte přihlášku a klikněte na slovo PŘIHLÁSIT.
Text už pak nelze měnit. Pokud vyplníte přihlášku špatně, vyplňte novou a znovu zašlete znovu. Údaje potřebné pro vyplnění přihlášky najdete v průkazu původu
Pokud se hlásíte on-line, dostanete během následujících dní potvrzující mail, že pes/fena jsou přihlášeni, dokud Vám klub tento mail nezašle, není pes/fena přihlášen 

Dole pod oběma on-line přihláškami jsou obě přihlášky také ke stažení do vašeho počítače a případně k vytištění


POZOR - každou přihlášku je třeba odkliknout tlačítkem (poslat) zvlášť.
POKUD PŘIHLAŠUJETE DALŠÍHO PSA, musíte se pro zobrazení nového formuláře vrátit na tlačítko NEJBLIŽŠÍ AKCE  a pak znovu na přihlášku.


PŘIHLÁŠKA NA BONITACI PO KLUBOVÉ VÝSTAVĚ- SÁZAVA 8. 5. 2022

NEJPRVE JSOU UVEDENY POKYNY, přihláška on-line je pod nimi
Přihlašuji svého psa/fenu na bonitaci a s sebou si vezmu průkaz původu a očkovací průkaz.
Podmínky bonitace viz bonitační řád ZDE

K přihlášce je třeba přiložit fotokopii průkazu původu. Pokud se hlásíte on-line přihláškou, která je níže, a nelze kopii PP přiložit, pošlete ji mailem na sarplaninac@seznam.cz

Očkovací průkaz vezměte s sebou - podobně jako byste jeli na výstavu. Pes/fena musí být očkován/a proti vzteklině, očkování nesmí být starší jednoho roku, u vztekliny většinou starší 10 měsíců, ale i dva roky - podle typu vakcíny (poradí váš veterinář)

- Na bonitaci lze přihlásit jen psa/fenu, který je starší 18 měsíců, má za sebou již jednu výstavu klubovou nebo speciální v ČR.

- Před bonitací je třeba nechat zrentgenovat kyčelní klouby kvůli dysplazii a vhodné je mít snímek vyhodnocen, výsledek vepsat do přihlášky. Pokyny pro posílání snímků jsou na internetové stránce klubu www.sarplaninec-club-cz.cz, případně je sdělí na telefonickou žádost poradkyně chovu nebo předsedkyně - telefonní číslo na webové stránce.

Za bonitaci je třeba uhradit poplatek: 600 korun člen klubu, 1200 korun nečlen,

Za rebonitaci (povinná jen pro chovné feny, které nebyly v minulých třech letech na klubové nebo speciální výstavě a na kterých chce majitel ještě chovat) se platí 300 korun člen i nečlen

a to předem na účet: číslo běžného účtu 882623399, číslo peněžního ústavu 0800, variabilní symbol 012 (jen výjimečně lze jinou možnost bez navýšení sankce platby domluvit před akcí na tel. čísle 606268086). Za platbu na místě se totiž dle rozhodnutí členské základny připlácí sto procent původní částky. Doklad o zaplacení si nezapomeňte vzít s sebou.

Zde si můžete přečíst:
PROPOZICE - KLUBOVÁ VÝSTAVA SÁZAVA 8. 5. 2022

Z pověření Českomoravské kynologické unie
pořádá

Klub chovatelů šarplaninců, krašáků a tornjaků
KLUBOVOU CAC VÝSTAVU
se zadáváním titulů Klubový vítěz pes a fena

plemen
ŠARPLANINEC, KRAŠSKÝ OVČÁK A TORNJAK

zadávané tituly:
CAJC, CAC, res. CAC, BOJ, BOV, BOS, BOB,
Nejlepší štěně výstavy, Nejlepší dorost výstavy,
Klubový vítěz - pes, Klubový vítěz - fena, Nejlepší z čestných tříd,
Juniorský vítěz Sázavy 2022, Veterán vítěz Sázavy 2022, Čestný vítěz Sázavy 2022, Vítěz Sázavy 2022

v neděli 8. 5. 2022 v kempu Cíl u Sázavy
www.kemcil.cz

Program výstavy:
9.30 - 10.00 přejímka psů (a během výstavy)
10.00 zahájení výstavy a posuzování

Časový rozpis bude na webu zhruba tři dny před výstavou

Uzávěrka přihlášek I. uzávěrka 22. 4. 2022, II. uzávěrka POUZE ON-LINE 3. 5. 2022

Rozhodčí: Miroslav Kocić, Srbsko
Ředitel výstavy: PhDr. Dagmar Cestrová
Sponzor výstava: Eukanuba 

Přihlášky on-line ZDE
Jen pokud nemáte přístup k počítači nebo chytrému telefonu - přihlášku si z výše uvedeného webu stáhněte a pošlete poštou na: Dagmar Cestrová, Šípková 18, 400 11 Ústí nad Labem (NE doporučeně, musí se pro ni na poštu!)

POPLATKY POSÍLEJTE NA ÚČET 882623399/0800, var. symbol 220508
Na účet je možné poslat peníze převodem, ale i složenkou, který typ vybrat, poradí na poště. Do zprávy o příjemce napište své jméno.

Výstavní poplatky: pro 1.uzávěrku  /  pro 2. uzávěrku
Za prvního psa člen klubu 550 Kč /  650 Kč
Za prvního psa nečlen klubu 650 Kč /  750 Kč
Za dalšího psa člen 450 Kč /  500 Kč
Za dalšího psa nečlen 500 Kč /  550 Kč
Dorost (všichni) 250 Kč 300 Kč
Veteráni, puppy, čestná třída (všichni) 150 Kč 200 Kč

Pro rozlišení plateb při 1. a 2. uzávěrce rozhoduje datum přihlášení on-line na webu nebo v případě zaslání poštou poštovního razítka na obálce.

Třídy: Rozdělení tříd se řídí výstavním řádem ČMKU a je uvedeno na přihlášce. Po vlastním posuzování soutěže: Dítě a pes, O nejlepší pár, Nejlepší chovatelská skupina. Tyto soutěže jsou bez poplatku. (V soutěži párů nemusí! být oba psi v majetku jednoho vystavovatele.)

Tituly: CAJC ČR, CAC ČR, R. CAC ČR, Nejlepší veterán plemene - BOV (mezi nejlepším veteránem psem a fenou), Nejlepší mladý jedinec - BOJ (soutěží pes a fena, kteří získali CAJC), Klubový vítěz pes a Klubový vítěz - fena (soutěží CAJC a CAC), BOB (soutěží oba Kluboví vítězové a výborný 1 z třídy čestné pes a fena), BOS - získává soutěžící o BOB opačného pohlaví než je BOB.
Nejlepší z čestných tříd (za plemeno) - mezi vítězem třídy čestné psem a fenou.
Další tituly jen pokud se na výstavu přihlásí více než jedno plemeno):
Juniorský vítěz Sázavy 2022 (soutěží BOJ), Nejlepší z čestných tříd Sázavy 2022 (soutěží Nej čestných tříd), Veterán vítěz Sázavy 2022 (soutěží BOV). Vítěz Sázavy 2022 (soutěží BOB)
Udělení titulů není nárokové. Pro titul šampion ČR platí ustanovení ČMKU.

Veterinární předpisy:
1. Všechna zúčastněná zvířata musí mít s sebou očkovací průkaz psa, ověřující jejich totožnost, zdravotní stav a v němž bude dále uvedeno, že: pes je v imunitě proti vzteklině.
2. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.

Všeobecná ustanovení: K přihlášce je třeba přiložit také kopii průkazu původu - pokud se hlásíte na klubovou akci poprvé. U těch, kteří už se zúčastnili klubové nebo speciální výstavy, už klub kopii PP má.

Pokud chcete zařadit psa/fenu do třídy vítězů nebo čestné, s přihláškou pošlete kopii diplomu šampiona nebo kopii titulu Národní vítěz nebo Klubový vítěz nebo Vítěz klubové výstavy, Vítěz speciální výstavy.

U štěňat, u kterých ještě nebyl průkaz vydán, připište poznámku: požádáno + tetovací číslo (uvedeno většinou ve smlouvě o prodeji).

- podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se podřizuje všem ustanovením výstavního řádu FCI, ČMKU, těchto propozic a pokynům výstavního výboru.
- výstava je přípustná všem psům zapsaným v plemenných knihách FCI, kteří dosáhli den před výstavním dnem stáří požadovaného pro zařazení do třídy
- pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem či vystavovatelem, za úhyn nebo ztrátu psa
- volné pobíhání psů není dovoleno, každý pes musí být opatřen vodítkem, kousaví psi náhubkem
- z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo zúčastňovat se výstav, vylučují se háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru.
- v případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů s výstavou
- neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavního poplatku
- vystavovatel souhlasí s uvedením jména a adresy v katalogu.

Protest:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů tedy pro porušení propozic výstavy nebo výstavních předpisů. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 500 Kč řediteli výstavy v průběhu posuzování.
Nebude-li protest uznán jako opodstatněný, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. Na protest podaný později nebude brán zřetel.

Další důležité informace
UBYTOVÁNÍ informace jsou ZDE

Po ukončení výstavy se koná bonitace (asi 13:30 hod.)