propozice na speciálku Nechranice 11. 9. 2021

Z pověření

z pověření
Českomoravské kynologické unie

pořádá

Klub chovatelů šarplaninců, krašáků a tornjaků

SPECIÁLNÍ CAC VÝSTAVU
pleme
ŠARPLANINEC, KRAŠSKÝ OVČÁK A TORNJAK
zadávané tituly za plemeno:
CAJC, CAC, res. CAC, BOJ, BOV, BOS, BOB,
Vítěz speciální výstavy pes, Vítěz speciální výstavy fena, Vítěz speciální výstavy mladých pes,
Vítěz speciální výstavy mladých fena, Vítěz speciální výstavy veteránů pes, Vítěz speciální výstavy veteránů fena,
Soutěže mezi plemeny:
Nejlepší štěně speciálky, Nejlepší dorost speciálky, Nejlepší z čestných tříd speciálky, Juniorský vítěz Nechranic 2021, Veterán vítěz Nechranic 2021, Čestný vítěz Nechranic 2021, Vítěz Nechranic 2021

v sobotu 11. 9. 2021

v areálu kempu ATC Hradec u Kadaně

Předběžný program výstavy:
přejímka psů během výstavy před nástupem do kruhu
10:00 zahájení výstavy a posuzování

Kvůli koronavirovým opatřením bude na webu časový rozpis po skupinách 

Uzávěrka přihlášek
I. uzávěrka 20. 8. 2021
II. uzávěrka 1. 9. 2021 on-line nebo mailem poštou 27. 8. 2021 NEposílejte doporučeně
III. uzávěrka - 6. 9. 2021 pouze on-line z webu sarplaninec-club-cz.cz

Rozhodčí: Branko Tasevski, Makedonie

Přihlašujte se on-line na webu sarplaninec-club-cz.cz, tlačítko vlevo NEJBLIŽŠÍ AKCE a pod ním se po odkliknutí objeví PŘIHLÁŠKA NA NECHRANICE

Přihlášku, pokud vám nepůjde přihlášení on-line, si můžete stáhnout a poslat na tomto webu pod tímto textem a poslat na mail sarplaninac@seznam.cz (neplatí pro III. uzávěrku)
poštou případně na: PhDr. Dagmar Cestrová, Šípková 18, 400 11 Ústí nad Labem (NE doporučeně, musí se pro ni na poštu!)

POPLATKY POSÍLEJTE NA ÚČET 882623399/0800, var. symbol 210911

Na účet je možné poslat peníze převodem, ale i složenkou, který typ vybrat, poradí na poště. Do zprávy o příjemce napište své jméno.

Výstavní poplatky:                  pro I. uzávěrku      pro II. uzávěrku      III. uzávěrka
Za prvního psa člen klubu                  550 Kč            650 Kč                    800 Kč
Za prvního psa nečlen klubu             650 Kč             750 Kč                   1000 Kč
Za dalšího psa člen                            450 Kč              500 Kč                   700 Kč
Za dalšího psa nečlen                        500 Kč             550 Kč                    800 Kč
Dorost (všichni)                                   250 Kč             300 Kč                    300 Kč
Veteráni, puppy, čestná (všichni)       150 Kč              200 Kč                   200 Kč

Pro rozlišení plateb při 1. a 2. a 3. uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou, u e-mailu datum zaslání elektronickou poštou, u on-line přihlášky její odeslání dle pokynu na on-line přihlášce

Třídy: Rozdělení tříd se řídí výstavním řádem ČMKU a je uvedeno na přihlášce. Po vlastním posuzování soutěže: Dítě a pes, O nejlepší pár, Nejlepší chovatelská skupina. Tyto soutěže jsou bez poplatku. (V soutěži párů nemusí! být oba psi v majetku jednoho vystavovatele.) Přihlašují se na místě.

Tituly: CAJC ČR, CAC ČR, R. CAC ČR,
Nejlepší štěně plemene (soutěží velmi nadějní 1 pes a fena)
Nejlepší dorost plemene (soutěží velmio nadějní 1 pes a fena)
Nejlepší veterán plemene - BOV (mezi nejlepším veteránem psem a fenou) Vítěz speciální výstavy mladých pes a fena (může být udělen výbornému 1 ze třídy mladých, CAJC)
Nejlepší mladý jedinec plemene - BOJ (soutěží pes a fena, kteří získali CAJC) Vítěz speciální výstavy pes a fena (soutěží CAC)
Vítěz speciální výstavy veteránů pes a fena (soutěží výborní 1 ze třídy veteránů)
Nejlepší veterán plemene - BOV(soutěží výborní 1 pes a fena ze třídy veteránů)
Nejlepší z čestných tříd (za plemeno) - mezi vítězem třídy čestné psem a fenou
BOB (soutěží oba CAJC, oba Vítězové speciální výstavy, veteráni pes a fena s výbornou 1, Nejlepší z čestné třídy pes a fena)
BOS - získává soutěžící o BOB opačného pohlaví než je BOB

Další tituly jen pokud se na výstavu přihlásí více než jedno plemeno)
Nejlepší štěně Nechranic 2021 (soutěží Nejlepší štěně ze všech plemen)
Nejlepší dorost Nechranic 2021 (soutěží Nejlepší dorost ze všech plemen)
Juniorský vítěz Nechranic 2021 (soutěží BOJ)
Nejlepší z čestných tříd Nechranic 2021 (soutěží Nejlepší čestných tříd za plemeno)
Veterán vítěz Nechranic 2021 (soutěží BOV)
Vítěz Nechranic 2021 (soutěží BOB)

Udělení titulů není nárokové. Pro titul šampion ČR platí ustanovení ČMKU

Veterinární předpisy:
1. Všechna zúčastněná zvířata musí mít s sebou očkovací průkaz psa, ověřující jejich totožnost, zdravotní stav a v němž bude dále uvedeno, že: pes je v imunitě proti vzteklině.
2. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.

Všeobecná ustanovení: K přihlášce je třeba přiložit také kopii průkazu původu - pokud se hlásíte na klubovou akci poprvé. U těch, kteří už se zúčastnili klubové nebo speciální výstavy, už klub kopii PP má. Pokud chcete zařadit psa/fenu do třídy vítězů nebo čestné, s přihláškou kopii diplomu šampiona nebo kopii titulu Národní vítěz nebo Klubový vítěz nebo Vítěz klubové výstavy, Vítěz speciální výstavy. Posílat opět nemusí ti, kteří již jednou ve třídě vítězů nebo čestné na klubové nebo speciální výstavě soutěžili a tudíž už klubu jednou oprávněnost soutěžit v této třídě doložili.

U štěňat, u kterých ještě nebyl průkaz vydán, připište poznámku: požádáno + tetovací číslo (uvedeno většinou ve smlouvě o prodeji).

- podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se podřizuje všem ustanovením výstavního řádu FCI, ČMKU, těchto propozic a pokynům výstavního výboru.
- výstava je přípustná všem psům zapsaným v plemenných knihách FCI, kteří dosáhli den před výstavním dnem stáří požadovaného pro zařazení do třídy
- pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem či vystavovatelem, za úhyn nebo ztrátu psa
- volné pobíhání psů není dovoleno, každý pes musí být opatřen vodítkem, kousaví psi náhubkem
- z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo zúčastňovat se výstav, vylučují se háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru.
- v případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů s výstavou
- neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavního poplatku
- vystavovatel souhlasí s uvedením jména a adresy v katalogu.

Protest:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů tedy pro porušení propozic výstavy nebo výstavních předpisů. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 500 Kč řediteli výstavy v průběhu posuzování.
Nebude-li protest uznán jako opodstatněný, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. Na protest podaný později nebude brán zřetel.

Další důležité informace
UBYTOVÁNÍ možno na místě, viz web ATC Hradec u Kadaně
Občerstvení má být v místě kiosku.

Vyplněním přihlášky se vystavující zavazují dodržovat případná protikoronavirová opatření platná k datu 11. 9. 2021.

Po výstavě se bude konat bonitace

PŘIHLÁSIT ON-LINE SE MŮŽETE ZDE na výstavu i na bonitaci