propozice na Mimořádnou speciální výstavu Pasohlávky 3. 10.

z pověření
Českomoravské kynologické unie

pořádá

Klub chovatelů šarplaninců, krašáků a tornjaků

MIMOŘÁDNOU SPECIÁLNÍ CAC VÝSTAVU

plemen
ŠARPLANINEC, KRAŠSKÝ OVČÁK A TORNJAK
zadávané tituly za plemeno:
CAJC, CAC, res. CAC, BOJ, BOV, BOS, BOB,
Vítěz speciální výstavy pes, Vítěz speciální výstavy fena, 
Vítěz speciální výstavy mladých pes, Vítěz speciální výstavy mladých fena,

Vítěz speciální výstavy veteránů pes, Vítěz speciální výstavy veteránů fena,
Soutěže mezi plemeny:
Nejlepší štěně speciální výstavy, Nejlepší dorost speciální výstavy, Nejlepší z čestných tříd speciální výstavy, Juniorský vítěz Pasohlávek 2021, Veterán vítěz Pasohlácek 2021, Čestný vítěz Pasohlávek 2021, Vítěz Pasohlávek 2021

v neděli 3. října 2021

v areálu kempu Merkur, Pasohlávky

Předběžný program výstavy:přejímka psů během výstavy před nástupem do kruhu
10:00 zahájení výstavy a posuzování

Kvůli koronavirovým opatřením bude na webu časový rozpis po skupinách

Uzávěrka přihlášek
I. uzávěrka 15. 9. 2021
II. uzávěrka 24. 9. 2021 on-line 
nebo mailem a poštou 21. 9. 2021 NEposílejte doporučeně

Rozhodčí: Miroslav Kocić - Srbsko

Přihlašujte se on-line na webu sarplaninec-club-cz.cz, tlačítko vlevo NEJBLIŽŠÍ AKCE a pod ním se po odkliknutí objeví PŘIHLÁŠKA NA PASOHLÁVKY

Přihlášku, pokud vám nepůjde přihlášení on-line, si můžete stáhnout a poslat na tomto webu pod tímto textem a poslat na mail sarplaninac@seznam.cz

poštou případně na: PhDr. Dagmar Cestrová, Šípková 18, 400 11 Ústí nad Labem (NE doporučeně, musí se pro ni na poštu!)

POPLATKY POSÍLEJTE NA ÚČET 882623399/0800, var. symbol 211003

Na účet je možné poslat peníze převodem, ale i složenkou, který typ vybrat, poradí na poště. Do zprávy o příjemce napište své jméno.

Výstavní poplatky:                  pro I. uzávěrku               pro II. uzávěrku
Za prvního psa člen klubu                       550 Kč              650 Kč
Za prvního psa nečlen klubu                  650 Kč              750 Kč
Za dalšího psa člen                                   450 Kč              500 Kč
Za dalšího psa nečlen                              500 Kč              550 Kč
Dorost (všichni)                                           250 Kč              300 Kč
Veteráni, puppy, čestná (všichni)            150 Kč               200 Kč

Pro rozlišení plateb při 1. a 2. uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou, u e-mailu datum zaslání elektronickou poštou, u on-line přihlášky její odeslání dle pokynu na on-line přihlášce

Třídy: Rozdělení tříd se řídí výstavním řádem ČMKU a je uvedeno na přihlášce. Po vlastním posuzování soutěže: Dítě a pes, O nejlepší pár, Nejlepší chovatelská skupina. Tyto soutěže jsou bez poplatku. (V soutěži párů nemusí! být oba psi v majetku jednoho vystavovatele.) Přihlašují se na místě.

Tituly:   CAJC ČR, CAC ČR, R. CAC ČR,
Nejlepší štěně plemene (soutěží pes a fena s Velmi nadějný 1)
Nejlepší dorost plemene (soutěží pes a fena s Velmi nadějný 1)
 Nejlepší veterán plemene - BOV (mezi nejlepším veteránem psem a fenou)
Vítěz speciální výstavy mladých pes a fena (může být udělen výbornému 1 ze třídy mladých, CAJC)
Nejlepší mladý jedinec plemene - BOJ (soutěží pes a fena, kteří získali CAJC)
Vítěz speciální výstavy pes a fena (soutěží CAC)
Vítěz speciální výstavy veteránů pes a fena (soutěží výborní 1 ze třídy veteránů)
Nejlepší veterán plemene - BOV(soutěží výborní 1 pes a fena ze třídy veteránů)
Nejlepší z čestných tříd (za plemeno) - mezi vítězem třídy čestné psem a fenou
BOB (soutěží oba CAJC, oba Vítězové speciální výstavy, veteráni pes a fena s výbornou 1, Nejlepší z čestné třídy pes a fena)
BOS - získává soutěžící o BOB opačného pohlaví než je BOB

Další tituly jen pokud se na výstavu přihlásí více než jedno plemeno:
Nejlepší štěně Pasohlávek 2021 (soutěží Nejlepší štěně z každého plemene)
Nejlepší dorost Pasohlávek 2021 (soutěží Nejlepší dorost z každého plemene)
Juniorský vítěz Pasohlávek 2021 (soutěží BOJ)
Nejlepší z čestných tříd Pasohlávek 2021 (soutěží Nejlepší čestných tříd za plemeno)
Veterán vítěz Pasohláveki 2021 (soutěží BOV)
Vítěz Pasohlávek 2021 (soutěží BOB)

Udělení titulů není nárokové. Pro titul šampion ČR platí ustanovení ČMKU

Veterinární předpisy:
1. Všechna zúčastněná zvířata musí mít s sebou očkovací průkaz psa, ověřující jejich totožnost, zdravotní stav a v němž bude dále uvedeno, že: pes je v imunitě proti vzteklině.
2. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.

Všeobecná ustanovení: K přihlášce je třeba přiložit také kopii průkazu původu - pokud se hlásíte na klubovou akci poprvé. U těch, kteří už se zúčastnili klubové nebo speciální výstavy, už klub kopii PP má. Pokud chcete zařadit psa/fenu do třídy vítězů nebo čestné, s přihláškoukopii diplomu šampiona nebo kopii titulu Národní vítěz nebo Klubový vítěz nebo Vítěz klubové výstavy, Vítěz speciální výstavy. Posílat opět nemusí ti, kteří již jednou ve třídě vítězů nebo čestné na klubové nebo speciální výstavě soutěžili a tudíž už klubu jednou oprávněnost soutěžit v této třídě doložili.

U štěňat, u kterých ještě nebyl průkaz vydán, připište poznámku: požádáno + tetovací číslo (uvedeno většinou ve smlouvě o prodeji).

- podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se podřizuje všem ustanovením výstavního řádu FCI, ČMKU, těchto propozic a pokynům výstavního výboru.
- výstava je přípustná všem psům zapsaným v plemenných knihách FCI, kteří dosáhli den před výstavním dnem stáří požadovaného pro zařazení do třídy
- pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem či vystavovatelem, za úhyn nebo ztrátu psa
- volné pobíhání psů není dovoleno, každý pes musí být opatřen vodítkem, kousaví psi náhubkem
- z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo zúčastňovat se výstav, vylučují se háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru.
- v případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů s výstavou
- neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavního poplatku
- vystavovatel souhlasí s uvedením jména a adresy v katalogu.

Protest:Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů tedy pro porušení propozic výstavy nebo výstavních předpisů. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 500 Kč řediteli výstavy v průběhu posuzování.
Nebude-li protest uznán jako opodstatněný, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. Na protest podaný později nebude brán zřetel.

Další důležité informace
UBYTOVÁNÍ
možno na místě, viz web kempu Merkur Pasohlávky
Občerstvení má být v místě kiosku.

Vyplněním přihlášky se vystavující zavazují dodržovat případná protikoronavirová opatření platná k datu 3. 10. 2021.

Po výstavě se bude konat bonitace